Persoonsgegevens die worden verwerkt

ZorgIctZorgen kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een reactie op de website verstrekt heeft. Is dat het geval, dan worden de volgende gegevens bewaard:

-de opgegeven voor- en achternaam

-het e-mailadres

het IP-adres

Op de website staat bij de desbetreffende reactie alleen de voor- en achternaam vermeld. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

De reactie en de bijbehorende gegevens kunnen te allen tijde verwijderd/vernietigd worden na het opnemen van contact via het contactformulier op de website.

Als u gebruik maakt van het contactformulier van de website, dan worden bewaard:

-de opgegeven voor- en achternaam

-het e-mailadres

Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

In kaart brengen van het websitebezoek met Google Analytics

Deze website gebruikt een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google-Analytics”-dienst. ZorgIctZorgen gebruikt deze dienst om rapportages te genereren over de omvang van het dagelijks bezoek.  Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten. ZorgIctZorgen heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten. De functie “Gegevens delen” van Google Analytics is volledig uitgeschakeld. Bij de verwerking van de gegevens worden deze door verwijdering van een deel van het IP-adres geanonimiseerd.

U kunt overigens het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. 

www.zorgictzorgen.nl is een beveiligde website. U herkent dit in de browser door de extensie “https”  links in de adresbalk en aan het gesloten slotje aan de rechter zijde.

Als u over het bovenstaande contact wilt opnemen kan dat via het contactformulier op deze website. W.J. Jongejan neemt dan met u contact op.

Versie: 24 mei 2018