Berichten

Magische verdwijntruc in huisartsinformatiesysteem Medicom

Magische verdwijntruc in huisartsinformatiesysteem Medicom. Documenten die in bepaald tijdvak op een dag zijn ingevoerd kwamen niet in digitaal verhuisdossier,

Huisarts-EPD Medicom wist door fout 20-jaar oude data

Huisarts-EPD Medicom wist door softwarefout 20 jaar oude data zonder tussenkomst van de huisarts of praktijkmedewerker.

Opschoonactie om eerdere verstoringen te voorkomen geeft uitval Medicom

Opschoonactie om eerdere verstoringen te voorkomen geeft uitval Medicom. Gezien het clustermodel van Medicom kan je dus echt spreken van een “clusterf*ck”.

Kritieke kwetsbaarheid Spring4Shell in minimaal 1 huisartsinformatiesysteem

Kritieke kwetsbaarheid Spring4Shell in minimaal 1 huisartsinformatiesysteem. Er zullen meer zorg-ICT-systemen zijn met deze kwetsbaarheid.

Vernietiging specialistenbrieven in huisarts-ICT-systeem Medicom

Vernietiging specialistenbrieven in huisarts-ICT-systeem Medicom. ICT-leverancier denkt ten onrechte dat niet te hoeven melden aan de AP.