Berichten

Hoe (in)consequent handelt Autoriteit Persoonsgegevens?

Hoe (in)consequent handelt Autoriteit Persoonsgegevens? Vergelijking met boete tegen gemeente Enschede doet de wenkbrauwen fronsen.

Verblind bestuur vereniging psychiaters verschuilt zich achter AP

Verblind bestuur vereniging psychiaters verschuilt zich achter AP. En laat nu NZa begaan maar zegt in toekomst scherper te acteren. Vreemd!

Algoritmetoezicht Autoriteit Persoonsgegevens is wassen neus

Algoritmetoezicht Autoriteit Persoonsgegevens is wassen neus. De AP maakt zich door toebedeelde geringe armslag tot legitimatie-machine.

Wat is oordeel van AP over gekopieerde huisartsdatabases waard?

Wat is oordeel van AP over gekopieerde huisartsdatabases waard? Nou, niets voor de patiënten zonder ketenzorg en hun huisartsen.

Magische verdwijntruc in huisartsinformatiesysteem Medicom

Magische verdwijntruc in huisartsinformatiesysteem Medicom. Documenten die in bepaald tijdvak op een dag zijn ingevoerd kwamen niet in digitaal verhuisdossier,