Berichten

GGZ-werkgeverskoepel stuurt misinformatie naar zorgaanbieders

GGZ-werkgeverskoepel stuurt misinformatie naar zorgaanbieders. Golf van misinformatie aan GGZ-werkgeverskant door toedoen NZa.

Laffe VVAA-leiding zegt HONOS-rechtszaak te steunen zonder juridische steun

Laffe VVAA-leiding zegt HONOS-rechtszaak te steunen maar weigerde eerder juridische steun. Actiegroep benoemt men niet bij naam noch vermeldt men een link.

Duizend artikelen. De drijfveren om door te gaan

Duizend artikelen. De drijfveren om door te gaan. Een terugblik en vooruitzien op het gebied van zorgdata.

Enquête MIND over HONOS-kwestie boost voor crowdfunding

Enquête MIND over HONOS-kwestie boost voor crowdfunding voor rechtszaak tegen de NZa. Het onderwerp leeft onder de GGZ-cliënten.

5 september lancering rechtszaak tegen Nederlandse Zorgautoriteit

5 september 2023 lancering rechtszaak tegen Nederlandse Zorgautoriteit. Inzet rechtszaak is het doen stoppen van de HONOS-dataverzameling.