Berichten

Wat is oordeel van AP over gekopieerde huisartsdatabases waard?

Wat is oordeel van AP over gekopieerde huisartsdatabases waard? Nou, niets voor de patiënten zonder ketenzorg en hun huisartsen.

Magische verdwijntruc in huisartsinformatiesysteem Medicom

Magische verdwijntruc in huisartsinformatiesysteem Medicom. Documenten die in bepaald tijdvak op een dag zijn ingevoerd kwamen niet in digitaal verhuisdossier,

Huisarts-EPD Medicom wist door fout 20-jaar oude data

Huisarts-EPD Medicom wist door softwarefout 20 jaar oude data zonder tussenkomst van de huisarts of praktijkmedewerker.

HIS-sen, als kerstbomen met veel ballen, kwetsbaar voor Log4j-hackers

Huisartsinformatiesystemen, als kerstbomen met veel ballen, kwetsbaar voor Log4j-hackers. Ook niet-medische programmatuur binnen huisartspraktijken verdient aandacht.

Ontbrekende identificatie met BSN in zorgportaal veroorzaker vreemde zaken

Ontbrekende identificatie met BSN in zorgportaal veroorzaker vreemde zaken. Persoonsverwisselingen, bewust of onbewust zijn daardoor mogelijk.