Berichten

Ernstige vorm van koffiedikkijken door NZa bij zorgprestatiemodel

Ernstige vorm van koffiedikkijken door NZa bij zorgprestatiemodel. Het is een gok van de NZa dat het zorgprestatiemodel (op tijd) gaat lukken.

Menselijke maat in onpersoonlijke bestuurlijke processen zoek

Menselijke maat in onpersoonlijke bestuurlijke processen zoek. Kanttekeningen bij voorgenomen HONOS-dataverzameling op persoonsniveau door de Ned. Zorgautoriteit.

Zwaar weer voor de NZa met het zorgprestatiemodel

Zwaar weer voor de NZa met het zorgprestatiemodel. Zal zij de zeilen strijken en een alternatief zoeken?

Open brieven aan toezichthouders NZa en AP over HONOS-honger NZa

Open brieven aan toezichthouders NZa en AP over HONOS-honger NZa. Verontruste zorgverleners, (ex)cliënten en een vertegenwoordiger van een landelijke cliëntenorganisatie stellen indringende vragen.

Onwaar(achtig) verhaal NZa over verplichte GGZ zorgdata-aanlevering

Onwaar(achtig) verhaal NZa over verplichte GGZ zorgdata-aanlevering. Schrijft volkomen ten onrechte over gedepersonaliseerde data.