Berichten

Adviesaanvraag NZa aan AP voor zorgprestatiemodel GGZ vreemde tweetrapsraket

Adviesaanvraag NZa aan AP voor zorgprestatiemodel GGZ vreemde tweetrapsraket. Grensoverschrijdend handelen van Zorgautoriteit met twee adviesaanvragen voor één regeling.

Open brieven aan toezichthouders NZa en AP over HONOS-honger NZa

Open brieven aan toezichthouders NZa en AP over HONOS-honger NZa. Verontruste zorgverleners, (ex)cliënten en een vertegenwoordiger van een landelijke cliëntenorganisatie stellen indringende vragen.

Piepelt de ene Autoriteit de andere bij adviesaanvraag? En wie piepelt wie?

Piepelt de ene Autoriteit de andere bij adviesaanvraag? En wie piepelt wie? De NZa en de AP over de mega-dataverzameling van HONOS+ data.

Betekenisvolle waarschuwing AP voor discriminerende werking algoritmes

Betekenisvolle waarschuwing AP voor discriminerende werking algoritmes. Voorzitter Wolfsen spreekt indirect minister J&V aan over WGS.

Hoe een stoffig lijkend dossier opeens actueel wordt

HoeIn de Kamerbrief dd. 14 december van minister Tamara van Ark(VWS), staat op pagina 8 een passage over gedragscodes en de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) daarbij. Het is volgens haar aan branches of sectoren in de zorg of deze een gedragscode aan de AP voorleggen voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens en wanneer. Daarnaast heeft de AP sinds het begin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) de bevoegdheid een gedragscode goed te keuren. Dit betekent dat er werkwijzen en processen in een gedragscode beschreven kunnen staan, maar dat het  wel afhangt van hoe de pet hangt bij de indieners ervan en/of van de AP of het tot een beoordeling c.q. goedkeuring komt. Daardoor is het mogelijk dat zorgverzekeraars jarenlang werkten met een door de rechter afgekeurde gedragscode zorgverzekeraars en dat een nieuwe niet voorgelegd is aan de AP. En dat de AP geen oordeel velde/velt over een nieuwe. Lees meer