Berichten

De stervende zwaan die PGO heet. Gronings en landelijk fiasco

De stervende zwaan die PGO heet. Groningse sof en landelijk fiasco. 2 jaar te laat gebruiken nog maar 16.200 van de 17,5 miljoen Nederlanders PGO

Subsidieregeling met regels om ontregelen van zorg te stimuleren

Subsidieregeling met regels om ontregelen van zorg te stimuleren

Kuipers onderzoekt toch scenario regionale/landelijke opslag digitale patiëntendossiers

Kuipers onderzoekt toch scenario regionale/landelijke opslag digitale patiëntendossiers.. Doelt op kopiëren van zorgdata op zulke platforms.

Vertraging PGO-uitrol tot minimaal eind 2022 verkocht als unieke proef

Vertraging PGO-uitrol tot minimaal eind 2022 verkocht als unieke proef. PR-taal verhult enorm vertraging van het top-down door VWS georganiseerde PGO-gebeuren.

Zorginstituut Nederland adviseert PGO de zorgverzekeringswet in te fietsen

Zorginstituut Nederland adviseert aan ministerie van VWS bekostiging van PGO’s de zorgverzekeringswet in te fietsen. En daarmee het Budgettair Kader Zorg in.