Berichten

TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten

TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten. Zoiets heeft zelfs geen schijn van representativiteit.

Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa

Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa. Door langdurig overleg ontstaat lastig gevoel van lotsverbodenheid.

Hoe VWS de tijdelijke corona-opt-in permanent wil maken

Hoe VWS de tijdelijke corona-opt-in permanent wil maken

Wenstaal en mooipraat in digitaliserings-bijlage integraal zorgakkoord

Wenstaal en mooipraat in digitaliserings-bijlage integraal zorgakkoord. Met ook weer uitgebreid gesleur aan het dode paard genaamd PGO.

De stervende zwaan die PGO heet. Gronings en landelijk fiasco

De stervende zwaan die PGO heet. Groningse sof en landelijk fiasco. 2 jaar te laat gebruiken nog maar 16.200 van de 17,5 miljoen Nederlanders PGO