Berichten

Forse overtreding regels AP inzake corona-opt-in

Forse overtreding regels AP inzake corona-opt-in. Ziekenhuis vroeg ook bij niet corona-patiënten tegen AP-voorwaarden in zorgdata op via LSP.

Weggemoffeld teleurstellend aantal PGO-gebruikers simpel te achterhalen

Weggemoffeld teleurstellend aantal PGO-gebruikers simpel te achterhalen. 28398 gebruikers per 21 december 2022 stelt niets voor.

TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten

TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten. Zoiets heeft zelfs geen schijn van representativiteit.

Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa

Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa. Door langdurig overleg ontstaat lastig gevoel van lotsverbodenheid.

Hoe VWS de tijdelijke corona-opt-in permanent wil maken

Hoe VWS de tijdelijke corona-opt-in permanent wil maken