Berichten

GGZ-werkgeverskoepel stuurt misinformatie naar zorgaanbieders

GGZ-werkgeverskoepel stuurt misinformatie naar zorgaanbieders. Golf van misinformatie aan GGZ-werkgeverskant door toedoen NZa.

Laffe VVAA-leiding zegt HONOS-rechtszaak te steunen zonder juridische steun

Laffe VVAA-leiding zegt HONOS-rechtszaak te steunen maar weigerde eerder juridische steun. Actiegroep benoemt men niet bij naam noch vermeldt men een link.

Verblind bestuur vereniging psychiaters verschuilt zich achter AP

Verblind bestuur vereniging psychiaters verschuilt zich achter AP. En laat nu NZa begaan maar zegt in toekomst scherper te acteren. Vreemd!

Tegenstrijdige info NZa over herleidbaarheid verzamelde HONOS-data

Tegenstrijdige info NZa over herleidbaarheid verzamelde HONOS-data. De NZa wringt zich in bochten en weet niet meer wat ze schrijft.

Klakkeloos volgt GGZ-instelling Mediant narratief NZA over HONOS-data

Klakkeloos volgt GGZ-instelling Mediant narratief NZaover HONOS-data. Mediant wekt indruk het aan de cliënt over te laten.