Berichten

Het spel is nog niet gespeeld met NZa-GGZ-datahonger

Het spel is nog niet gespeeld met NZa-GGZ-datahonger. Er zijn veel kanttekeningen te maken bij de consequenties van recente Tweede Kamer motie erover.

Zwaar weer voor de NZa met het zorgprestatiemodel

Zwaar weer voor de NZa met het zorgprestatiemodel. Zal zij de zeilen strijken en een alternatief zoeken?

Uiterst gevoelige medische data op Dark Web. Een les

Uiterst gevoelige medische data op Dark Web. Een les die hier de NZA zich ook ter harte moet nemen bij de voorgenomen HONOS-dataverzameling.

NHS: zorgdata zonder toestemming verwerken door schimmig Palantir

NHS laat zorgdata zonder toestemming verwerken door schimmig Palantir. Een bedrijf met sterke banden met veiligheids- en inlichtingendiensten in de V.S.

Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa

Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa. Door langdurig overleg ontstaat lastig gevoel van lotsverbodenheid.