De lange tanden van de Eerste Kamer en LSP-toestemmings-semantiek

crocodile-960189_640

Eerder liet ik op deze website al weten dat de Eerste Kamer grote moeite heeft met de behandeling van het wetsontwerp 33509, dat een wettelijke basis zou moeten gaan geven aan de elektronische medische datacommunicatie. Het wetsontwerp gaat in theorie over elke vorm van dit onderdeel van datacommunicatie, maar is de facto volledig toegeschreven richting het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP). Op de website van de Eerste Kamer is te zien dat de vaste commissie voor VWS, voor men verder gaat met de behandeling, weer een nieuwe, beperkte hoorzitting organiseert met deskundigen over de uitleg die de minister van VWS in recente brieven over de implementatie van het toestemmingsprincipe van de patiënt geeft. Hierbij doel ik op de nadere memorie van antwoord van 22 december 2015 en die van 8 maart 2016 waarin ze aan de voorzitter van de Eerste kamer een antwoord stuurt op een brief van de organisatie Privacy First. Deze organisatie stuurde op 18 januari j.l. aan de vaste commissie voor VWS van de senaat een brief over het standpunt dat de minister in haar memorie van antwoord inneemt en dat terecht veel commotie veroorzaakte. Lees meer

Ronkende taal en onhaalbare vergezichten in businessplan VZVZ 2016-2020

truth-257160_640

Op 1 maart 2016 publiceerde de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) als beheerder van het Landelijk SchakelPunt(LSP) het nieuwe businessplan 2016-2020 tezamen met het convenant over diezelfde periode met alle stakeholders. Ik legde ik een eerder artikel al uit dat het commitment van de LHV minder ver gaat dan VZVZ wil doen voorkomen. In meeslepende en vooral ronkende teksten waarin gesproken wordt over een robuuste organisatie, worden in het businessplan weidse contouren geschetst die bij nadere beschouwing weinig voorstellen en vooral twijfel veroorzaken over hoe het momenteel, begin 2016, met het LSP gaat. Lees meer

LHV toont minder commitment met LSP dan VZVZ doet voorkomen

contract-587273_640

 

Op 1 maart 2016 maakte de Vereniging voor Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie(VZVZ) als beheerder van het Landelijk SchakelPunt(LSP) het nieuwe convenant voor de jaren 2016-2020 bekend naast het businessplan voor die periode. Op dat businessplan kom ik in een later artikel terug. Beide stukken zijn geschreven in ronkende, stimulerende taal die doet voorkomen dat we te maken hebben met een goed lopend en algemeen geaccepteerd communicatiesysteem voor medische data. Geen van beide kwalificaties zijn waar.

In het convenant laat VZVZ alle contractpartijen/stakeholders aan het woord. Bij nadere beschouwing van de eigen verklaring van de Landelijke Huisartsen Vereniging(LHV) over het convenant valt op dat de LHV kritischer is dan VZVZ wil doen voorkomen. In het standpunt van de LHV is zelfs een “eerst zien en dan geloven” waar te nemen. Lees meer

Kanttekeningen bij diefstal mobiele harddisc met data Anthonie van Leeuwenhoek-huis

password-222331_640

Op 3 maart 2016 kwam het Anthonie van Leeuwenhoek-ziekenhuis(AvL) met een persverklaring waarin duidelijk werd gemaakt dat een mobiele harde schijf met onderzoeksgegevens van patiënten uit de kofferbak van de auto van een medewerker waren gestolen. Het betrof de gegevens van 781 mensen die deelnemen of -namen aan wetenschappelijk onderzoek in dit oncologisch centrum. In de enkele bestanden stonden naam, geboortedatum, het type tumor en de voortgang van experimentele behandeling. Van de 781 zijn nog 199 in leven. Die zijn actief benaderd door het AvL. Het ziekenhuis meldde nog dat het om een niet beveiligde harde schijf ging. De functie/het beroep van de medewerker(arts?), die zeer laakbaar handelde, stond niet in de verklaring vermeld. Bij deze persverklaring zijn een aantal kanttekeningen te maken. Lees meer

Gebruiksovereenkomst LSP bevat achterdeur doorlevering persoonsgegevens patiënten aan derden

door-65131_640

Op 29 februari j.l. schreef ik een artikel over de in stilte veranderde artikelen in de gebruiksovereenkomst voor huisartsen, huisartsenposten en apothekers voor gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) per 1 januari 2016. Deze wijzigingen zijn zeer essentieel en worden niet door de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) actief met de gebruikers gecommuniceerd. Een passage uit de gebruiksovereenkomst, die er al vanaf 2013 in staat is tot nu toe zwaar onderbelicht gebleven. Het gaat om een passage waarin expliciet staat dat VZVZ persoonsgegevens over opvragingen van patiëntgegevens aan derden kan doorleveren bij een wettelijke verplichting daartoe. Lees meer