AI-voorspelling wie straks jeugdzorg behoeft is immorele profilering

AI-voorspelling wie straks jeugdzorg behoeft is immorele profilering

Minister VWS stelt PGO-gebruik bijna twee keer te hoog voor

Minister VWS stelt PGO-gebruik bijna twee keer te hoog voor. Bovendien interesseert het VWS niet of dit soort IT-investeringen rendabel zijn.

Wonderlijke gang van zaken WGS-behandeling in Eerste Kamer

Wonderlijke gang van zaken WGS-behandeling in Eerste Kamer. Vreemde poging een hobbel te nemen die aannemen WGS in de weg staat.

Serieuze poging om toegang tot abortus-websites te blokkeren

Serieuze poging om toegang tot abortus-websites te blokkeren door wetgeving in de staat Texas in de V.S. Zorgelijke ontwikkeling.

Te grote rol zorginstituut bij wetsvoorstel kwaliteitsregistraties

Te grote rol zorginstituut bij wetsvoorstel kwaliteitsregistraties. Omvang verplicht doorbreken beroepsgeheim laat VWS over aan Zorginstituut.