Val van Babylon-symptoomchecker-imperium. Meltdown in slow motion

Val van Babylon-symptoomchecker-imperium. Meltdown in slow motion. Grote gelijkenis met de Theranos-affaire.

Je wilt toch niet dat de NZa dit allemaal van je bezit!

Je wilt toch niet dat de NZa dit allemaal van je bezit! Gedetailleerde GGZ-info op persoonsniveau.

Onwaar(achtig) verhaal NZa over verplichte GGZ zorgdata-aanlevering

Onwaar(achtig) verhaal NZa over verplichte GGZ zorgdata-aanlevering. Schrijft volkomen ten onrechte over gedepersonaliseerde data.

Zomerhitte zorgt voor uitval ziekenhuis-epd en cloud-servers

Zomerhitte zorgt voor uitval ziekenhuis-epd en cloud-servers van Oracle en Google. Vermijdbare uitval door wat overschrijding van ontwerpgrenzen van koeling genoemd wordt.