Obscuur publiek-privaat 1-2-tje bij open raadpleging

obscuurAls individuen/organisaties reageren in het kader van een OPEN consultatie van een orgaan van het ministerie van VWS en men gaat die reacties geanonimiseerd intern publiceren, dan is dat geen open proces. Dat is obscuur te noemen. Dit gebeurt nu in het kader van de open consultatie die het Informatieberaad zorg van VWS organiseerde met als sluitingsdatum 6-10-2020. Het betreft de poging van Zorgverzekeraars Nederland(ZN)met hulp van VZVZ(Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie) om een centrale database aan te willen leggen als online toestemmingsvoorziening(OTV). Met als naam Mitz.  Na het inzenden van een reactie in het kader van de open consultatie kreeg ik op de gevraagde ontvangstbevestiging een retourmail van het bureau van het Informatieberaad. Daarin de mededeling dat ze in de regel proberen de resultaten van open consultaties GEANONIMISEERD terug te koppelen bij de verzending van stukken aan het Informatieberaad. Er staat niet dat zulks op de website gebeurt.

Publiek-privaat 1-2-tje

De afgelopen weken schreef ik drie maal een artikel op deze website over de open consultatie van het Informatieberaad zorg dat onder VWS ressorteert, namelijk op 21 september 2020, op 22 september en op 5 oktober 2020. In het Informatieberaad zitten ICT-leveranciers, zorgkoepels en ZN aan tafel onder leiding van secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS. Bij deze publieke organisatie vond de “open” consultatieronde plaats over de online toestemmingsvoorziening die op aandringen van ZN door VZVZ vorm zou moeten krijgen. Dat zijn twee private organisaties, waarvan één, namelijk ZN ook nog regelmatig anderszins met VWS aan tafel zit.

Mitz ziet men blijkbaar bij VWS, het Informatieberaad en ZN als DE oplossing voor het praktisch onoplosbare, door VWS gecreëerd probleem van de gespecificeerde toestemming. De discussie daarover had de voormalig minister voor de Zorg, Bruno Bruins, naar zich toe getrokken en vond ook plaats binnen de vaste Tweede Kamercommissie van VWS.

Hoe open is open?

Open blijkt bij het Informatieberaad helemaal niet zo open te zijn. Het is alleen een kreet om inbreng te genereren zonder dat men openheid betracht over de inbreng. Terugzoekend bij eerdere open consultatierondes van het Informatieberaad valt op dat nergens de inbreng op het internet vrij in te zien is. De woorden van de bureaumedewerker van het Informatieberaad dienen dan ook zo gelezen te worden dat de deelnemers van het Informatieberaad de inzendingen wel zullen krijgen. Openheid richting buitenwereld is niet aan de orde. Helemaal vreemd is dat men de inzendingen anonimiseert. De standpunten van VWS, ZN en VZVZ mogen blijkbaar open bloot geventileerd worden. Tegengeluiden gaan blijkens het bureau van het Informatieberaad anoniem naar de deelnemers ervan. Zo kunnen inbrengers die mogelijk niet van elkaars inzendingen af weten ook niet weten wat er verder nog ingebracht is. Een tamelijk obscure en zeer defensieve werkwijze onder leiding van VWS.

Goede voorbeeld

Bij wetsontwerpen geeft de overheid wel het goede voorbeeld. Normaliter is het zo dat open consultatierondes vanuit de overheid volgens een vast stramien verlopen.  Bij wetsontwerpen legt de overheid deze via de website Internetconsultaties voor aan de burger. Daarbij publiceert de overheid de ingebrachte reacties op die website. Het Informatieberaad handelt dus duidelijk tegen eigen overheidshandelen in.

Schot voor de boeg

Omdat het Informatieberaad Zorg vermoedelijk niet echt openheid zal gaan betrachten publiceer ik hierbij dan maar zelf de mij bekende inzendingen van critici van de gewraakte voorziening Mitz en de gehanteerde procedure.

Tot nu toe bij mij bekende kritische inzendingen zijn afkomstig van:

Stichting KDVP

Stichting NUTS

Privacy First

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Whitebox(dr. G. van ’t Noordende)

Schrijver dezes.

Buitenparlementair

ZN probeert met VZVZ met het voorstel voor Mitz het hele parlementaire traject te passeren dat nota bene mede door de voormalig minister van VWS voor de zorg, Bruno Bruins, is uitgezet. Die heeft drie regiebrieven over de elektronische zorgcommunicatie met de Tweede Kamer gedeeld. Bovendien heeft de Tweede Kamer voordien zich altijd zelf uitgesproken over belangrijke zaken inzake de zorgcommunicatie. Het is dan ook van groot belang dat om te beginnen de Vaste Tweede Kamercommissie voor VWS die heden, op 8 oktober, vergadert doordrongen is van de ernst van wat ZN en VZVZ  met medeweten en subtiele sturing door VWS nu buitenparlementair samen willen bekokstoven.

W.J. Jongejan, 8 oktober 2020

Afbeelding van Erik Smit via Pixabay

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.