Berichten

Poolse whitelabel software mogelijke basis symptoomchecker Quin

Poolse“Errare humanum est” zeiden de Romeinen al, hetgeen betekent “vergissen is menselijk. Op 23 maart 2021 nam ik u mee in mijn betoog  waarom de symptoomchecker-app van Quin Dokters niet een door Quin BV zelf gemaakt product kon zijn, maar één met een waarschijnlijk buitenlandse licentie. Dat deel van mijn verhaal staat nog steeds overeind. Ik deed toen ook een “educated guess” dat het mogelijk om een vertaling van de Babylon app uit het Verenigd Koninkrijk kon gaan. Achteraf is dat minder waarschijnlijk dan het op het eerste gezicht leek. Dat zal ik zo dadelijk nader verklaren. Een waarschijnlijker licentiegever voor het gebruik van een in het buitenland ontwikkelde symptoomchecker is het Poolse bedrijf Infermedica met de Symptomate-app. Diverse niet nader te noemen, maar doorgaans zeer betrouwbare  bronnen, o.a. uit het buitenland, droegen hier argumenten voor aan. Een zeer duidelijk signaal daarbij is dat Infermedica in contracten “whitelabeling” propageert.     

Geen Babylon

Bij nader inzien was een licentie van de Babylon-app toch veel minder waarschijnlijk dan het leek. Voornamelijk vanwege het feit dat ook al in 2019, toen Quin BV opgezet werd, bekend was dat het VK buiten de Europese Unie zou komen te staan. Door de Brexit is het gebruik van een buiten de EU geproduceerde app die bij gebruik hier toch onder Europese regelgeving zou vallen een administratief wangedrocht. Daarnaast heeft Babylon Health alle expansie altijd luid en duidelijk geventileerd, maar liet over Quin niets horen. Een in stilte afgegeven licentie zou daar niet in passen.

Whitelabeling

Het Poolse bedrijf dat de symptoomchecker Symptomate maakt, biedt ook een patiënten-triage API om in te bouwen in de website van de licentienemer. API staat voor  Application Programming Interface, Een API definieert de toegang tot de functionaliteit die erachter schuil gaat. De buitenwereld kent geen details van de functionaliteit of implementatie, maar kan dankzij de API die functionaliteit wel gebruiken. Infermedica maakt op haar website duidelijk dat men de software als whitelabel-oplossing aanbiedt aan zorgverzekeraars en makers van zorg-ICT-systemen. Whitelabeling betekent dat de licentienemer de software afneemt, maar er een eigen naam op kan plakken. Zodat het lijkt of het een eigen product van de licentienemer is. Dit verschijnsel kennen we uit en te na in de consumentenelektronica. Daar kunnen dezelfde apparaten bij diverse verkooporganisaties totaal andere namen hebben. Door het whitelabel-gebruik van Infermedica-software geeft Quin BV naar buiten toe niet aan dat men andermans software gebruikt

Infermedica

De hoofdvestiging van Infermedica  is gevestigd in Wroclaw(Infermedica sp. z o.o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Poland) in het zuidwesten van Polen, niet ver van de Duitse stad Dresden. Een nevenvestiging bestaat sinds kort in de USA in Denver in de staat Colorado. De leiding van het bedrijf is in handen van Piotr Orzechowski. Naar eigen zeggen gebruiken meerdere grote organisaties en bedrijven hun whitelabel-software. Dat zijn Allianz Partners, EveryDay Health, ZDRowie, Medis, Microsoft, Dovera, Dr. Sintomas, Getwell Network en het Taipei Medical University Hospital.

Problematisch(1)

Zoals in eerdere artikelen op deze website verwoord gebruikt Quin de app het bezoek aan de huisarts te sturen, overtuigd dat men is dat er 12 tot 15 % minder consulten kunnen plaatsvinden bij goede digitale zorg. Problematisch is dat de app de facto wel een vorm van triage en diagnostiek verzorgt maar dat een disclaimer in de gebruiksvoorwaarden dat gelijk ontkracht. Het is de vraag of iemand bij installatie van de app de regel waarin die disclaimer in de gebruikersvoorwaarden staat wel leest omdat die te midden van twee A4-tjes tekst staat. Veel producenten van symptoomcheckers bezondigen zich aan het ontkrachten

Problematisch(2)

Zoals ik al op 23 maart 2021 in mijn artikel stelde is het toepassen van triage-/diagnostische software buiten landen waar die gemaakt is, niet klakkeloos mogelijk. Ziekten zijn wel gelijk maar het voorkomen ervan, de frequentieverdeling etc is van veel factoren afhankelijk die per land kunnen verschillen. Deugdelijk validatie is daarom noodzakelijk.

Problematisch(3)

Bij het bekijken van enkele artikelen(2015, 2020) over de validatie van symptoomcheckers valt de geringe betrouwbaarheid ervan op en de risicomijdende karakter van de adviezen. Infermedica adverteert haar producten met een Europese CE-classificatie. Het is niet meteen duidelijk daarbij dat het gaat om een klasse-1 registratie met zelf-certificatie, zonder uitgebreide externe controle(validatie) door een externe “notified body”.

Missende transparantie

Met dit artikel hoop ik duidelijk gemaakt te hebben dat bij een Nederlands bedrijf dat huisartsenzorg zegt te bundelen en faciliteren software van buitenlandse origine in gebruik is zonder afdoende controle op de deugdelijkheid. Ook al zou dat gebeuren door nog niet gedichte gaten in de Europese CE-wetgeving. Wat ik mis is voldoende transparantie richting patiënt over de origine van de software die men inzet om de patiëntenstroom richting huisartspraktijen te reguleren. Nogmaals breek ik dan ook een lans voor een effectievere controle door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) op dit soort software in de zorg. Ongemerkt kan dit soort software anders een eigen leven gaan leiden.

W.J. Jongejan, 26 maart 2021

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay, bewerkt door WJJ.