Berichten

Kabinet betaalt Autoriteit Persoonsgegevens niet voor rol die ze haar zelf toedicht

Kabinet betaalt Autoriteit Persoonsgegeven niet voor rol die ze haar zelf toedicht. Zo denkt men een al te kritische toezichthouder te voorkomen,