Berichten

Klassieke hybris uit mond wetenschapper/futurist Kurzweil

prometheus

Op 18 juli 2016 schreef ik een artikel over het Amerikaanse bedrijf(geen universiteit) “Singularity University” en besteedde aandacht aan het “transhumanisme” dat één van haar oprichters, Ray Kurzweil, aanhangt. In een toespraak op de jaarlijkse conferentie van de mobile marketing firma TUNE uit Seattle geeft deze auteur, uitvinder, computer-wetenschapper, futurist EN werknemer van Google zijn visie over de toekomst van de mensheid, opgehangen aan een verhaal over mobiele technologie(smartphones, tablets etc.). Wat hij daar vertelt zien een aantal volgelingen als een inspirerend verhaal van een vurig gelover in de mogelijkheden van ICT en computertechnologie, maar op de keper beschouwd is  het niets anders dan een klassiek geval van wat de oude Grieken hybris (ὕβρις) noemden: overmoed. Daarbij gaat het om de mens, die, in eigenwaan verstrikt en verblind, zich door niets of niemand een halt wenst te laten toeroepen.  Het beeld dat Kurzweil schetst getuigt niet van een realistische kijk op wat in de interactie tussen mens en computer mogelijk is, maar is een verregaande extrapolatie met een natte duim van vorderingen in de wetenschap die thans plaats vinden. Het hoofddoel lijkt het blijven stimuleren van ICT- en computerbedrijvigheid, handel dus.

Lees meer