Berichten

Ongegeneerde pogingen CDA, VZVZ, VWS om toestemming vooraf bij zorgdata-communicatie af te schaffen

Ongegeneerde pogingen CDA, VZVZ, VWS om toestemming vooraf bij zorgdata-communicatie af te schaffen.

Bureaucratisch moeras en omzeilde zaken in Nota wetsontwerp zorgcommunicatie

Bureaucratisch moeras en omzeilde zaken in Nota wetsontwerp zorgcommunicatie. Veel omhaal van woorden om cruciale gebreken te verhullen.

Digitale zorgcommunicatie verdient meer dan twee zwakke bewindslieden

Digitale zorgcommunicatie verdient meer dan twee zwakke bewindslieden en een verse, maar door de toeslagenaffaire gemankeerde, Secretaris-Generaal.

Roep om open API’s ipv normeringsbureaucratie bij wet digitale zorgcommunicatie

Roep om open API’s ipv normeringsbureaucratie bij wet digitale zorgcommunicatie. Triest is dat veld wel met praktische oplossingsrichtingen komt.