5 september lancering rechtszaak tegen Nederlandse Zorgautoriteit

5Cliënten, psychologen en psychiaters in de GGZ starten een rechtszaak tegen een databank met mentale profielen van alle GGZ-cliënten die de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) aanlegt. Het gaat daarbij om de zeer gevoelige antwoorden op de HONOS-vragenlijsten bij alle GGZ-patiënten, ongeveer 800.000 mensen. Ik schreef op deze website er veelvuldig over. Op dinsdagavond 5 september 2023 presenteren zij in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam hun dagvaarding. Zij vertellen  over hun redenen om de NZa voor de rechter te dagen. Ook zullen er bijdragen zijn van hoogleraar psychiatrie Jim van Os en rechtsgeleerde Tijmen Wisman. Aafke Romeijn zorgt voor de muzikale begeleiding. Iedereen met interesse of affiniteit met het onderwerp is van harte uitgenodigd om de avond bij te wonen. Entree is gratis. De initiatiefnemers stellen het echter zeer op prijs als bezoekers die hiertoe in staat zijn een donatie willen doen aan de crowdfunding voor de rechtszaak en campagne.

Waar gaat het om?

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli 2023 verplicht om over alle cliënten een vragenlijst aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te leveren over hun sociale en mentale problemen. De vragen gaan over alles van verslavingen, waanvoorstellingen, agressie- en relatieproblemen tot depressies en zelfverwondingen. De NZa eist deze informatie op om een algoritme te ontwikkelen waarmee ze wil voorspellen hoe duur een behandeling van een GGZ-cliënt zal zijn.

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, bestaande uit psychiaters, psychologen, cliënten en drie maatschappelijke organisaties, start een rechtszaak tegen deze regelgeving. Het aanleveren van deze informatie uit de spreekkamer is in strijd met het medisch beroepsgeheim. Cliënten kunnen niet meer vrijelijk met hun behandelaar spreken als ze weten dat hun problematiek wordt opgeslagen in een overheidsdatabank. Bovendien trekken gerenommeerde wetenschappers op het gebied van geestelijke gezondheidszorg het nut en de geschiktheid van de omstreden NZa-plannen in twijfel.

Het programma

Vertrouwen in de GGZ presenteert op deze bijeenkomst haar dagvaarding tegen de NZa.

 

 

Daar is door een juridisch team hard aan gewerkt. Daarbij komen de behandelaren en de cliënten aan het woord over hun beweegredenen om mee te doen aan de rechtszaak. Een aantal van hen zal ook een persoonlijke bijdrage houden leveren. De andere bijdragen op deze avond leveren de volgende personen.

Tijmen Wisman

Tijmen is rechtsgeleerde aan de Vrije Universiteit en voorzitter van het Platform Burgerrechten dat mede-eiser is in de rechtszaak tegen de NZa. Namens Vertrouwen in de GGZ presenteert hij de dagvaarding die tegen de NZa is ingediend en licht daarbij de juridische bezwaren op toegankelijke wijze toe aan de zaal. Tijmen was ook betrokken bij de rechtszaak tegen de SyRI-wet. Met deze wet deed de overheid aan profilering van de burger, juist bij de sociaal zwakkeren. Met de uitspraak verklaarde de rechtbank SyRI-wet onverbindend.

Jim van Os

Jim is hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.en één van de vele wetenschappers die de rechtszaak tegen de NZa steunen. Hij zal uiteenzetten welke kritiek er vanuit de wetenschap is op de plannen van de NZa. Ook zal hij ingaan op alternatieve oplossingen.

Aafke Romeijn

Zij is muzikant en schrijfster. Het onderwerp mentale gezondheid is een veelvoorkomend thema in zowel haar muziek als haar boeken en artikelen. Ze zal deze avond een aantal nummers ten gehore brengen, begeleid door piano.

Discussie

Aan het slot van de avond zal er ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek en zullen er verschillende stellingen met de zaal worden bediscussieerd. De moderator van de avond is Lotte Bouwman, journalist en als cliënt en ervaringsdeskundige mede-eiser in de rechtszaak tegen de NZa.

Gratis toegang, graag donatie

De toegang voor deze avond is gratis. Een donatie stelt het actiecomité op hoge prijs. Donaties zijn noodzakelijk om de juridische en publicitaire kosten te dekken. De tegenpartij, de NZa, zal ongetwijfeld de landsadvocaat, het kantoor Pels Rijcken, inschakelen.

W.J. Jongejan, 25 juli 2023

Met dank aan Ronald Huissen, journalist