Astrante doktersdienst V.K. poogde kritisch rapport toezichthouder tegen te houden

dokter

In Londen is dit jaar een discutabele huisartsendienst van start gegaan. Het gaat om het initiatief GP At Hand opgezet door het bedrijf Babylon Healthcare Services Limited dat in samenwerking met en met toestemming van de National Health Service(NHS), huisartsdienstverlening aanbiedt via een app op de smartphone. Daarbij maakt men gebruik van de app Babylon die met artificiële intelligentie triage zou verrichten, videoconsulten zou faciliteren, of een doktersbezoek aan een vijftal praktijken. Het initiatief ondervindt terecht veel kritiek, omdat men veel categorieën patiënten met dikwijls complexe zorg niet in behandeling wil nemen. De onafhankelijke opererende  controlerende instantie in de zorg, de Care Quality Commission(CQC) bezocht Babylon HealthCare Services in de loop van 2017 en bracht een kritisch rapport uit. CQC heeft als opdracht het monitoren, inspecteren en het reguleren van dienstverlening in de zorg om te bewerkstelligen dat deze aan de fundamentele standaarden van kwaliteit en veiligheid voldoen. Babylon Healthcare Services(BHS), geleid door de zakenman Ali Parsa, probeerde het publiceren van het kritische rapport van de CQC te verhinderen door een zaak aan te spannen tegen de controlerende instantie bij het High Court. 

High Court

Dit gerechtshof oordeelde echter dat de toezichthouder zeker gerechtigd was haar oordeel openbaar te maken. De CQC publiceerde daarom op 8 december 2017 haar oordeel. Babylon Healthcare Services diende ook de CQC een bedrag van 11.000 pond te betalen vanwege  de proceskosten en besloot van verdere juridische acties af te zien.

Oordeel CQC

Op zich is het verbazingwekkende dat BHS de zaak zo hoog gespeeld heeft. Het rapport lezende uit de CQC best wel op verschillende deelterreinen een positief oordeel en was ze in gesprek met het bedrijf om een aantal zaken te doen verbeteren. De voornaamste en toch wel zeer belangrijke punten van kritiek waren:

De toezichthouder vond op sommige terreinen dat er geen veilige zorg, in overeenstemming met relevante regelgeving werd gegeven.

  •  Beslissingen ten aanzien van het voorschrijven van medicatie waren in een aantal gevallen niet “evidence based” gemaakt, en niet op basis van een de voorschrijver bekende medische voorgeschiedenis van de patiënt.
  • Informatie over voorgeschreven medicatie werd niet altijd gedeeld met de oorspronkelijke huisarts van de patiënt. Dat was wel nodig omdat GP At Hand niet alle kwalen zegt te willen behandelen en dus mensen op hun primaire huisarts zouden moeten kunnen terugvallen.
  • Er was geen systeem dat garandeerde dat de gezondheidstoestand van een persoon door de tijd gemonitord werd.

Astrant

Na de mislukte poging om de openbaarmaking van het rapport van de toezichthouder te blokkeren blijkt BHS de kont zeer duidelijk tegen de krib te gooien. In een verklaring zegt het bedrijf:

As a leader in digital healthcare, we feel we have a duty to point out the shortcomings of the regulator (vet door WJJ) in this area and take the necessary steps to address that, in a hope to promote change, which is essential to ensuring that the UK promotes innovation”

In een verklaring die men op de website publiceerde  stelde het bedrijf ook dat het commentaar van CQC laat zien dat de toezichthouder niet begrijpt wat BHS doet en een gebrek aan begrip toont over de regelgeving die er bestaat over het delen van patiëntendossiers.

Misschien dat het in het zakenleven gebruikelijk is tot in het uiterste het eigen gelijk te willen krijgen, maar het getuigt niet van veel inzicht in de omgang met een toezichthouder door zo tegen deze in te gaan. Er is een oud gezegde dat zegt dat je stil moet zitten als je geschoren wordt.

Ook ander bedrijf

Eerder dit jaar had de CGC al een zeer kritisch geluid laten horen in een rapport over een nieuwe eerstelijnsvoorziening die video-consulten met een huisarts zeven dagen per week mogelijk maakte. Het ging om het bedrijf Push Doctor. Het oordeel was daar niet mals, want ook dit bedrijf had problemen met het voorschrijven van medicatie op “evidence based” basis en volgens de richtlijnen van de General Medical Council, naast het niet ordentelijke bijhouden van patiëntendossiers.

Goede zorg kan niet alleen aan de werkers in de zorg overgelaten worden. Het is altijd goed dat er centraal toezicht is op datgene wat thans gemeengoed is, maar zeker op nieuwe initiatieven. Al was het maar om iedereen scherp te houden. Die initiatieven zijn lang niet altijd beter dan de bestaande zorg, alleen omdat ze innovatief genoemd worden.

W.J. Jongejan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.