Symptoomchecker Babylon. Een voorbeeld van “How to bluff your way through healthcare”

bluffOp deze website publiceerde ik vanaf 2017 zestien keer een artikel over de Babylon app van Babylon Healthcare. Het gaat om een private dienstverlening die het bedrijf verleent in combinatie met een aantal huisartspraktijken. De combinatie wordt “GP At Hand” genoemd. Rond de app beweerde Babylon Health herhaaldelijk dat ze samenwerken met grote tech-firma’s. Op de keper beschouwd blijft daar niets van over. Ook pocht men over allerlei fancy digitale nevenfaciliteiten, zonder dat die ooit van de grond gekomen zijn. De Engelse internist/oncoloog David Watkins berichtte daar als criticus van Babylon Health van  op 27 juni 2021 op YouTube over met een ruim negentien minuten durende video. Hij laat daarin zien hoe gevaarlijk de app is en laat stap voor stap zien dat de app eigenlijk gewoon “bluffware” is.

Gemankeerde app-functies  

De Babylon-app bevat een symptoomchecker die tot een soort waarschijnlijkheidsdiagnose komt. Het bedrijf Babylon Health stelt nadrukkelijk dat het geen diagnose is en dat de symptoomchecker geen dokter vervangt. Toch vormt de output van de symptoom checker de basis voor het videoconsult dat de app ook mogelijk maakt. Babylon Health pochte in 2018 dat het videogesprek met de arts meteen door voice-to-text-software in het elektronisch medisch dossier zou komen te staan. Ook zou kunstmatige intelligentie de gelaatsuitdrukking van de patiënt beoordelen en dat “oordeel” aan de arts doorgeven. Watkins laat in zijn video van 27 juni 2021 zien dat het projecten zijn gebleven die wel aangekondigd maar nooit gerealiseerd zijn.

De CEO van Babylon Health, Ali Parsa, pochte dat zijn bedrijf belangrijke allianties aangegaan was met grote tech-bedrijjven, zoals de Chinese telecom-gigant Tencent, het Koreaanse Samsung en het Amerikaanse Amazon.

Analyse dr. Watkins

In zijn recente video op YouTube analyseert David Watkins een promo-video die Ali parsa van Babylon Health in 2018 hield bij een bijenkomst van het toen 500 jaar bestande Royal College of Physicians. Hij vergelijkt het met wat nu bekend is over de Babylon-app en de activiteiten daaromheen.

Allereerst maakt hij net als enkele jaren geleden duidelijk dat de app gevaarlijke missers produceert. Zo geeft die bij een vrouw van middelbare leeftijd met  pijn op de borst hysterie als waarschijnlijke oorzaak aan. Watkins kaart ook in de video aan dat de app geen deugdelijke validatie kent. Het “bewijs” waarmee Babylon Health komt is absoluut insufficiënt en berust op testen met papieren patiënten Het is geen grootschalige onafhankelijke validatie. De CE-certificatie stelt ook al niets voor. Iets dat ik ook zelf aankaartte bij de Symptoomchecker-app van Quin-dokters  alhier.

Europese CE-certificatie

Slappe Europese regelgeving maakt het mogelijk dat bedrijven die symptoomchecker-software maken de certificatie in eigen hand hebben. Ze hoeven geen extern “notified body” een validatieonderzoek te laten doen. Watkins maakt duidelijk dat de CE-certificatie van symptoomcheckers hetzelfde niveau heeft als die voor een nieuw model wandelstok of rollator.

 

Exit Tencent

Met veel poeha maakte Babylon Health in 2018 bekend dat het een samenwerkingsverband aanging met de Chinese tech-gigant Tencent. De opzet was om de Babylon-app in te bouwen in het digitale platform WeChat van Tencent.. In mei 2021 raakt bekend dat de samenwerking met Tencent op niets uitgelopen en beëindigd is. Watkins licht dit in de video toe.

Exit Samsung

Met evenveel ophef, laat David Watkins weten, maakt rond 2018 Babylon Health bekend dat ze een samenwerking met Samsung hebben om de app in “Ask an expert”van Samsung in te bouwen. In september 2019 raakt al bekend dat Samsung de samenwerking in India beëindigd. Later volgt berichtgeving over definitief stoppen van de samenwerking met Samsung.

Exit Amazon

Watkins laat ook zien hoe CEO Ali Parsa van Babylon Health in de video uit 2018 pocht over de samenwerking met Amazon. Via de home-assistant Alexa van Amazon zou een patiënt contact kunnen maken met de Babylon app en zo in contact met de huisarts komen. Er is nooit gebleken dat dit project ooit verder is gekomen dan de aankondiging ervan in 2018.

Bluffware

Uit het voorgaande moge blijken dat in de presentaties van de CEO van Babylon Health veel gebakken lucht zit. Hij suggereert over de Babylon-app en de activiteiten van zijn bedrijf meer dan tot nu toe ooit waargemaakt is. De toepassing van de app in Londen bij de GP At Hand praktijken heeft geleid tot een vorm van cherry-picking. Binnen die praktijken bestaat een oververtegenwoordiging van mensen tussen de 20 en 40 jaar. Een aanzienlijke hoeveelheid patiënten kan/mag zich er niet laten inschrijven. Dat gaat om zwangerschap, volwassenen die enige vorm van toezicht vergen, mensen met complexe psychische gezondheidsproblemen, patiënten met complexe fysieke, psychologische en sociale problemen, dementie etc etc.

Het gevolg is dat men daar met software die veel belooft en weinig waarmaakt de “worried-well” bedient. Het is gewoon bluffware

Gaat Babylon Theranos achterna?   

Rond gezondheids-/zorgapps is er sprake van een enorme hype. Investeerders gaan mee in de fraaie verhalen die de makers voorspiegelen. In 2019 haalde Babylon Health 550 miljoen dollar op bij investeerders en zou nu rond de 2 miljard dollar waard zijn. Alles gebaseerd op verwachtingen en niet op harde bewijzen. Het verhaal doet denken aan het ten onder gegane bedrijf Theranos van Elizabeth Holmes dat claimde bloedonderzoek te doen in minuscule hoeveelheden bloed. Daar bleek niets van waar te zijn. Het bedrijf dat rond 2013/2014 10 miljard dollar waard zou zijn zeeg als een kaartenhuis in elkaar.

Bij Babylon Health zal over niet al te lange tijd pregnant duidelijk worden dat het dezelfde kant opgaat als Theranos.

W.J. Jongejan, 5 juli 2021

Afbeelding van max leroy via Pixabay