Schromelijk tekortschieten NZa tav informatieverstrekking

Schromelijk tekortschieten NZa tav informatieverstrekking aan GGZ-cliënten over hun rechten bij de aanleververplichting van HONOS-data,

OTV MITZ wordt langzaam de zorg in gerommeld

OTV MITZ wordt langzaam de zorg in gerommeld. Online Toestemmingsvoorziening is op een groot aantal punten zeer problematisch.

Opt-out-voorstel medicatie-uitwisseling heft WGBO en beroepsgeheim op

Opt-out-voorstel medicatie-uitwisseling feitelijk verzoek tot opheffen beroepsgeheim. Glijdende schaal bij toestemmingsvraag zorgdata-uitwisseling.

Zorg en ICT-beurs 2023 komt over als EO-toogdag

Zorg en ICT-beurs 2023 komt over als EO-toogdag. Massale verzameling van digitale-zorg-gelovigen die een blijde boodschap kregen.

GGZ-cliëntplatform MIND laat vooralsnog cliënten stikken bij datahonger NZa

GGZ-cliëntplatform MIND laat vooralsnog cliënten stikken bij datahonger NZa . Na ferme taal in begin 2023 is het nu oorverdovend stil.