Mentale profielen GGZ-cliënten 1-07-2023 vogelvrij door NZa

Mentale profielen GGZ-cliënten 1-07-2023 vogelvrij door NZa. Voorlichting over herleidbaarheid tot een persoon ver beneden alle peil.

Hoe anoniem is dataverzamelvoorstel van bestuursvoorzitter UMCU? 

Hoe anoniem is dataverzamelvoorstel van bestuursvoorzitter UMCU? Voorstel voor publiek-private centrale opslag i.sm. overheid.

Loslaten resultaatverplichting VIPP-5 bewijst failliet PGO’s

Loslaten resultaatverplichting VIPP-5 bewijst failliet PGO’s. Toegeven dat het PGO-gebeuren nooit echt van de grond zal komen kan en wil VWS niet.

Jeugdhulpadvocaten laken beschikkingsvrij werken Maassluis

Jeugdhulpadvocaten laken beschikkingsvrij werken Maassluis. Kostenbesparing wentelt men helaas weer eens af op de zwakkeren in de samenleving.

Huisarts-EPD Medicom wist door fout 20-jaar oude data

Huisarts-EPD Medicom wist door softwarefout 20 jaar oude data zonder tussenkomst van de huisarts of praktijkmedewerker.