Commissie Eerste Kamer buigt zich over wetsontwerp medische datacommunicatie

courtyard-591425_640

Op dinsdag 19 januari 2016 zal de vaste Eerste Kamercommissie voor VWS om 15.00u zich buigen over de nadere memorie van antwoord over het wetsontwerp 33509, die de minister van VWS enkele dagen voor de kerst stuurde. Het wetsontwerp 33509, ook wel genoemd Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens), moet de randvoorwaarden regelen, waaronder veilige elektronische gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. 33509 geeft aan welke extra rechten en waarborgen voor cliënten van toepassing zijn bij elektronische gegevensuitwisseling en bij het beschikbaar stellen van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem. In principe geldt het wetsontwerp voor alle vormen van elektronische medische datacommunicatie, maar het wetsontwerp is wel speciaal toegesneden op het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP). Het is een rammelend, niet voldragen wetsontwerp, waarop de Eerste Kamer in het voorjaar 2015 al grote moeite mee had.  Recent schreef ik een kritisch artikel over de nogal bizarre oplossing die minister Schippers denkt te hebben om uit de impasse over dit wetsontwerp te geraken.

Commissievergadering

De vaste Eerste Kamercommissie was uiterst kritisch over het wetsontwerp 33509. Het is nu de vraag wat de reactie van de Eerste Kamerleden zal zijn op de oplossingsrichting die de minister heeft voorgesteld. De commissievergaderingen zijn niet openbaar. Een latere plenaire vergadering is dat wel. De stukken die de Kamerleden toegestuurd kregen zijn in te zien via de link in de eerste regel van dit artikel en hier onder a, b, c, d en e) Van de commissievergadering wordt meestal binnen één of twee dagen een voorlopig schriftelijk verslag gemaakt dat na enige weken door een definitieve versie vervangen wordt. Liefhebbers van het besprokene ter vergadering kunnen dus vrij snel inzicht daarin krijgen.

Twee essentiële wijzigingen

In de eerste plaats gaat het recent aangepaste voorstel van de minister om het gedurende drie jaar los laten van de mogelijkheid bij de opt-in-toestemming een nadere specificatie aan te geven welke groepen van zorgaanbieders van de gegevensuitwisseling kunnen worden uitgesloten. Na drie jaar zou dat alsnog moeten gebeuren. Hoe en door wie bijgehouden moet worden bij welke burgers dat na drie jaar alsnog zou moeten gebeuren is een raadsel.

In de tweede plaats wil de minister de toestemming van de burger bij elke data-opvraag, los van de eerder gegeven opt-in-toestemming, afschaffen om logistieke redenen. De mogelijkheid van de burger die ooit een opt-in-toestemming gaf om in incidentele gevallen te zeggen: “Nu even een keer niet” zou hiermee komen te vervallen. Principieel is dat een zeer kwalijke zaak.

LHV

Het is de vraag hoe recht de ruggen van de Eerste Kamerleden zijn bij het verder behandelen van het wetsontwerp 33509 en ze de erg gekunstelde oplossingsrichting van de minister willen volgen. Kamerbreed was er in het voorjaar toen de laatste commissievergadering hierover plaats vond zeer grote kritiek op het wetsontwerp en op de minister.

De Landelijke Huisartsen Vereniging(LHV) heeft op 14 januari 2016 ervoor gepleit dat de Eerste Kamer het wetsontwerp voorlopig niet in behandeling neemt. De LHV stelt dat nu nog niet kan worden gegarandeerd dat de vereisten over drie jaar wel haalbaar zijn. Daarvoor moeten de implicaties voor de zorgpraktijk eerst worden onderzocht.

Wordt dus vervolgd

W.J. Jongejan

 

1 antwoord
  1. Bas de Rooij,huisarts
    Bas de Rooij,huisarts zegt:

    Onbegrijpelijk dat de 1e kamer in 2011 het hele LSP naar de prullenbak verwees maar dat op de een of andere manier de LSP-lobbytrein met allerlei aanpassingen zoals schotten etc toch doordendert. Inmiddels zijn goed werkende koppelingen de deur uitgedaan en heeft slechts een klein deel van de patienten toestemming gegeven ( overigens op basis van een zeer eenzijdig en gekleurde voorlichting door VZVZ) waardoor we op de huisartsenpost inmiddels weer veelal werken zonder enig dossier of actueel medicatieoverzicht. Ik kan me niet voorstellen dat dit LSP door zou kunnen of mogen

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.