Digitaal

Digitaal “coronadetectie” onderzoek UMCU volksverlakkerij met veel Europees geld

Op 26 maart 2021 was het zover. Met veel publicitaire bombarie lanceerde het Universitair Medisch Centrum Utrecht(UMCU) een onderzoek betreffende corona. Men zoekt 20.000 proefpersonen. Het gaat om het Corona Red onderzoek. Dat onderzoek kondigde men al in augustus 2020 aan, maar blijkbaar kan het project nu starten. Het gaat om een onderzoek dat 10,3 miljoen euro aan Europese subsidie opsoupeert plus nog eens 577.000 euro aan bijdragen in natura van de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen(EFPIA). Het gaat om een onderzoek waarin men stelt om m.b.v. van een wearable(elektronische armband) gecombineerd met smartphone een corona-infectie bij iemand vroegtijdig op te sporen. Het is de zoveelste variatie op “pogingen” om met wearables digitaal een coronabesmetting op te sporen. Ik schreef er meermalen over, de Ouro-ring, de Fitbit en smartwatches  Gemeenschappelijk is dat de apparaten geen van allen zelf rechtstreeks het coronavirus of antistoffen ertegen aantoont

Ava-armband

Het “wondermiddel” dat men vanuit het UMCU nu gaat uitproberen is de Ava-armband. Het betreft een Zwitserse wearable. Het is in de markt gezet als apparaat om de vruchtbare periode rond de eisprong van een vrouw te voorspellen om zwanger raken te vergemakkelijken. De armband dient men ’s-nachts te dragen, waarna in de ochtend de data met behulp van een app op een smartphone ingeladen en geanalyseerd worden. Dat analyseren gebeurt met, en dat kunt u wel raden, een algoritme. De projectleiders kozen deze wearable vanwege de sensors die erin zitten. Die registreren de huidtemperatuur aan de pols, polsfrequentie in rust, de hartfrequentie variabiliteit, de ademhalingsfrequentie, de perfusie van de huid en kwantiteit en kwaliteit van de slaap. Daarvoor zit er een temperatuur-sensor, een photoplethysmometer en een versnellingsmeter(meet bewegingen) in. Men claimt een real-time registratie  maar dat klopt niet omdat de data pas na de nacht uitgelezen worden.

Doelen Covid-Red studie

De eerste vier punten van de algemene doelstellingen van de COVID-Red-studie zijn:

  1. Beoordelen van de diagnostische en prognostische waarde van bewaking van vitale functies (zoals variabiliteit in ademhalingsfrequentie, polsfrequentie, huidtemperatuur en hartfrequentie) door middel van een armband door gebruikers thuis (voor vroegtijdige vaststelling van COVID-19).
  2. Monitoren van personen na de diagnose om achteruitgang te detecteren en van personen die onder medisch toezicht staan (voor vroegtijdige herkenning van COVID-19-patiënten die mechanische beademing en/of een intensive care behandeling nodig hebben) (WP 1).
  3. Onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van deze op afstand gemeten vitale functies voor door de patiënt gemelde resultaten (WP3)
  4. Beoordelen van de economische klinische effecten van monitoring van vitale functies op vroegtijdige vaststelling van COVID-19 en detectie van achteruitgang na de diagnose (WP4).

Volksverlakkerij(1)

Zoals ik hierboven aangaf gaat de Ava-wearable niet rechtstreeks een corona-infectie aantonen bij de gebruiker. Wat men doet, en dat betoogde ik in mijn eerdere publicaties(zie hierboven) al, is dat men met een algoritme uit de sensor-metingen verschijnselen probeert te achterhalen die wijzen op een beginnende ontsteking, meer specifiek een luchtweginfectie. Men meent met het algoritme ook hoest/kuch-bewegingen te kunnen registreren. Er bestaan meer (luchtweg)infecties dan corona. Dus erg specifiek is de uitslag van zo’n algoritme niet te noemen. Als er veel corona heerst is de waarschijnlijkheid van een corona-infect wel groter, maar dat voegt aan de specificiteit niets toe. Het gaat om het bekende probleem dat een tafel een ding met vier poten is, maar omgekeerd iets met vier poten niet per se een tafel hoeft te zijn. Om dat probleem deels te ondervangen laat men de mensen die een waarschuwing via wearable-smartphone gehad hebben een Covid-PCR-test doen.

Volksverlakkerij(2)

De diagnostische waarde is dus laag. Daarbij komt nog een tweede belangrijk euvel. Bij doelstelling 2(WP1) zegt men de personen die een corona-infectie gekregen hebben te monitoren om de achteruitgang te detecteren. Het grote probleem daarbij is echter dat die achteruitgang bij corona vaak juist nogal abrupt plaats vindt. Een zuurstofsaturatiemeting kan een vermindering van de zuurstofopname wel meten, maar in de Ava-armband zit dat type meter niet. Bij corona komt zeer frequent  “happy hypoxia” voor. Daarbij hebben patiënten geen verhoogde ademhalingsfrequentie en hebben zelf niet gevoel te stikken terwijl de zuurstofverzadiging in het bloed al dramatisch laag is. Zelfs met een saturatiemeter op de vinger van de patiënt kan het zuurstoftekort opeens toeslaan. Het is ongeloofwaardig dat men denkt de achteruitgang effectief te monitoren met de Ava-armband. Eens te meer ongeloofwaardig omdat deelnemers in de onderzoeksopzet de armband ’s-nachts dragen en overdag dus geen monitoring plaats vindt.

Type onderzoek

De Covid-Red-studie is er één van het prospectieve observationele type. Daarbij doet zich meestal het probleem voor dat men wel een correlatie kan aantonen maar dat het bewijzen van een causaliteit, een oorzakelijk verband, niet goed mogelijk is.

Cynisch gevoel

Bij het lezen van de berichtgeving over de Covid-Red-studie van het UMCU maar ook in de media, krijg ik een heel cynisch gevoel. Het gaat om instituten en bedrijven die dondersgoed de enorme beperkingen van deze opzet kennen, maar allemaal andere belangen hebben om mee te doen. De Ava-wearable producent, Ava AG, ziet zijn omzet stijgen. De farmaceutische partners zoals Takeda en Roche kunnen hun testmateriaal propageren. Het UMCU en de deelnemende University of the City of London(UCL) denken er hun imago mee op te poetsen door zich te profileren met een digitale high-tech applicatie bij een rond de aarde gierende corona-golf.

Ruim tien miljoen euro aan door de lidstaten van de EU opgebracht belastinggeld gaat naar het tegen beter weten in geloven in een digitale oplossing voor een groot probleem.

Het enige positieve dat ik erbij kan bedenken is dat het weer een X aantal mensen aan het werk en van de straat houdt.

W.J. Jongejan, 29 maart 2021

Afbeelding van Capri23auto via Pixabay