Gewogen

Gewogen en te licht bevonden: de PGO’s door VWS

De uitdrukking “gewogen en te licht bevonden zijn” gaat op voor de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen(PGO’s). Dat zijn de apps/programma’s op smartphone of tablet waarin de patiënt zijn/haar zorgdata kan opslaan. Deze week publiceerde het online magazine Zorgvisie een artikel waarin staat dat producenten van PGO’s het zeer betreuren dat het ministerie van VWS het coronapaspoort buiten de PGO’s ontwikkelt, in de vorm van een aparte app. Het zou dan gaan om de coronacheck-app gaan. Ook de Europese Unie houdt zich met dit onderwerp bezig. De PGO-producenten zijn zo teleurgesteld in het ministerie van VWS omdat het ministerie op het moment suprême evidente steun voor het bestaansrecht van de PGO’s achterwege laat.

Bijzonder moeizame PGO-geschiedenis

Het idee van de PGO’s is van VWS. In eerste instantie noemde VWS het PGO een Persoonlijk GezondheidsdDossier(PGD). Dat vond men echter na de deconfiture van de publieke vorm van het Landelijk SchakelPunt(LSP) teveel lijken op het in de Eerste Kamer weggestemde L-EPD(Landelijk Elektronisch PatiëntenDossier). De ontwikkeling van de PGO’s is met miljoenen aan subsidiegeld door VWS aangejaagd. Bij het ontbreken van een duidelijk verdienmodel stapte VWS ook weer in de ring door de eerste paar jaren na de start als enige de producenten willen te betalen voor elke patiënt die zorgdata in een PGO laadt. Over dat gesleur door VWS aan de PGO’s door VWS schreef ik veel artikelen op deze website. Even zoeken met de zoekterm “PGO” toont ze.

Mene, mene, tekel, ufarsin

De uitdrukking “gewogen en te licht bevonden zijn” stamt uit het oudtestamentische verhaal van de Bijbelse figuur Daniel en de Babylonische kroonprins Belsazar. Het staat beschreven in Daniel 5, regel 1 t/m 30. Tijdens een copieuze maaltijd gebruikten Belsazar en diens disgenoten bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had geroofd. Ineens verscheen een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schreef. Koning Belsazar vroeg aan de wijzen van Babel het schrift te verklaren. Geen van hen kon het schrift ontcijferen. Daarop haalde men Daniël, een gevangene uit Judea erbij die de tekst uitlegde. Het was een waarschuwing van God vanwege Belsazars heiligschennis.Hij ontcijferde de als Aramees geduide tekst als Mené Mené Tekèl Ufarsin. Vertaald luidt dat: (Door God) geteld), Gewogen( door God) en Gebroken. In de nacht na dit feestmaal werd Belsazar gedood. Zijn rijk  verviel aan de Meden en Perzen.

Passeren van PGO’s

Het voorbijgaan aan de mogelijkheid om het gehad hebben van corona, het negatief getest zijn en het gevaccineerd eenduidig vast te leggen in een PGO is op zijn minst opzienbarend te noemen. De PGO-leveranciers hadden blijkbaar de hoop dat de nogal vertraagde en moeizame start van de PGO’s dit jaar met corona-functionaliteit een boordnodige boost kon krijgen. Blijkbaar is het in de ogen van VWS niet goed mogelijk om op een volstrekt betrouwbare manier in de PGO-app een corona-paspoort vast te leggen. Wat waarschijnlijk meespeelt is dat PGO-technologie op basis van MedMij-protocollen zich nog niet op grote schaal bewezen heeft. Het gros van de PGO’s heeft ook pas na 1 juli 2021 hun live-gang. Blijkbaar is men door de ontwikkeling van de CoronaChecker-app bij VWS voldoende vertrouwd geraakt met de technologie van een specifieke, veilige app. Men heeft  blijkbaar voldoende ervaring met veldpartijen die dat soort apps kunnen maken.

Beperktere functie

Eigenlijk is het vastleggen van de corona-status(al dan niet doorgemaakt hebben/vaccinatie/teststatus) maar een klein onderdeel van wat je met een PGO aan zorgdata kunt vastleggen. Met de CoronaChecker-app heeft VWS nu ervaring met een app die een gerichte functie heeft. Het vertrouwen en gebruik in die app bij de bevolking bleek in korte tijd zeer groot te zijn. Dat kwam mede door de grote transparantie die VWS bij de bouw van de app betracht had, na de appathon-mislukking in april 2020. VWS kiest nu duidelijk weer voor een app met een beperkte functie dan te gokken op het inbouwen in de PGO-programmatuur. Die heeft zich nog nauwelijks bewezen en er lijken ook geen grote volksstammen voor warm te lopen.

Laten vallen

Wat je hier ziet gebeuren is dat de overheid, VWS bereid is projecten die vele miljoenen hebben gekost toch naast zich neer te leggen als men twijfels heeft over de acceptatie door de bevolking van dat kostbare project. Het laat zien dat de overheid opeens 180 graden van koers kan veranderen . Door deze daad laat VWS tegelijkertijd zien hoe ze denkt over haar miljoenen kostende PGO-project. Ze weegt het en bevindt het te licht. Kroonprins Belsazar uit het Bijbelverhaal overleefde de nacht na het feestmaal niet. We zullen even moeten wachten wat er met de PGO’s gebeurt.

W.J. Jongejan, 19 maart 2021

Afbeelding:  Rembrandt – www.nationalgallery.org.uk : Home : Info, Public Domain