Google duikt diep ziekenhuisautomatisering in met zorgdata-deal. Einddoel het ultieme ZIS?

GoogleGoogle heeft sinds kort toegang tot massale aantallen medische dossiers in de Verenigde Staten. Op 11 november maakte The Wallstreet Journal bekend dat Google eerder dit jaar een zeer ingrijpende overeenkomst sloot met de ziekenhuisketen Ascension. Het betreft dossiers van zeker 50 miljoen Amerikanen, behandeld in 2600 instellingen in 21 staten. Google gaat de zorgdata op servers in de Google-cloud zetten. Ze komen in een door Google nog te maken structuur in de G-Suite te staan. Data kunnen daar benaderd worden door de zorginstelling voor o.a. zoekacties. Daarnaast zou Google afgesproken hebben op  basis van de bij haar opgeslagen data softwarematige toepassingen te ontwikkelen op basis van kunstmatige intelligentie(AI). De vraag is echter of Google niet hiermee de eerste stappen zet naar een eigen  Ziekenhuis InformatieSysteem in de cloud.  Ruim 150 mensen van Google en evenveel van Ascension werken met de onversleutelde zorgdata. Een klokkenluider uit die groep Google-medewerkers maakte een geannoteerde video-presentatie bekend. Daarin wordt uit de doeken gedaan wat Google beoogt.

Plan Google

In de videopresentatie laat de klokkenluider zien dat het plan(project Nightingale) van Google op vier pilaren rust.

Pilaar 1:  Infrastructure and datalayer transformation

Pilaar 2:  Collaboration and productivity  en G-suite deployment

Pilaar 3:  Healthcare information layer; Electronic Health Record Search

Pilaar 4: Healthcare experience layer; use cases

In fase 1 en 2 brengt Google in een rap tempo niet versleutelde aan patiënten gekoppelde zorgdata over in de Google Cloud.

In fase 3 gebruikt Google de data van Ascension om een eigen “framework”(database-structuur) in de Google-cloud te maken.

In fase 4 gebruikt Google de data om datamining op patiëntinformatie toe te passen. Data analyseren, Artificial Intelligence algoritmen maken. Het verkopen of delen van data met derde partijen en het maken van patiëntprofielen. Daarmee kan men later daarop toegesneden advertenties sturen voor specifieke kwalen.

Wat denkt de pers ?

Het is technologie on patiëntdossier te analyseren(Forbes)

Het is een alomvattend zoekhulpmiddel om ongelijksoortige patiëntgegevens te aggregeren en alle dat op één plaats op te slaan(The Wall Street Journal)

Het is test-software die zorgaanbieders de mogelijkheid biedt om een elektronisch vastgelegd patiëntdossier te doorzoeken op specifieke  data-categorieën en er grafieken van kan  maken.(The New York Times)

Het maken van hulpmiddelen die Ascension zou kunnen gebruiken om verbeteringen te ondersteunen t.a.v. kwaliteit in de kliniek.(Google)

Het exploreren van artificial intelligence/machine learning toepassingen die de potentie hebben om verbeteringen te ondersteunen t.a.v. kwaliteit in de kliniek en t.a.v. de effectiviteit van verleende zorg (Ascension)

Persberichten

Na het bekend worden van de overeenkomst tussen Google en Ascension haastten beide zich met het uitgeven van een persbericht. Google haastte zich te zeggen dat ze al in het tweede kwartaalbericht 2019 al (in één onbeduidende zin op een tekst van 18 pagina’s) refereerden aan een samenwerking met Ascension op het gebied van de zorg. Zonder daarbij te vermelden over wat men nu precies deed. Google zegt dat het een gewone zakelijk overeenkomst is die compatibel is met privacywetgeving en het federale toezicht op de zorg. Men zegt de Ascension infrastructuur naar de cloud te verplaatsen, gebruik te gaan maken van toepassingen van de G-Suite en voor Ascension softwarematige toepassingen te gaan maken op basis van de zorgdata. Ascension verklaarde niet geheel verrassend, hetzelfde. Men zei ook er trots op te zijn een dergelijk samenwerkingsverband met Google te hebben in het kader van de digitale transformatie.

Federale ongerustheid

Ondanks deze woorden is de federale overheid er toch niet gerust op. CNN liet weten dat het Office for Civil Rights van het Department of Health and Human Services meer informatie gaat  inwinnen over deze massale verzameling van individuele medische dossiers. Dit om er zeker van te zijn dat de beschermingsmaatregelen van  Health Insurance Portability and Accountability Act(HIPAA) uit 1996 volledig geïmplementeerd zijn. De eerder genoemde klokkenluider laat in zijn video(op 7m.16s.) ook een verslag van een vergadering op 25 september 2019 zien. Daarin vragen een aantal medewerkers van Ascension zich af of een aantal zaken wel conform federale regelgeving(HIPAA) lopen. Die vragen zijn nog niet geadresseerd maar in de tussentijd gaat het uploaden van data naar Google gewoon door. Dat zou in februari/maart 2020 voltooid moeten zijn.

Waarom geheim?

De enige reden die te bedenken is waarom de zaken rond deze deal tot voor enkele dagen geheim gehouden waren is de angst voor bezwaren van massale hoeveelheden patiënten om Google deze data te laten gebruiken. In de Amerikaanse media zwelt de afgelopen twee dagen de verontwaardiging aan vanwege het doorpompen van zorgdata naar Google zonder toestemming van de patiënt.

Google’s track-record

In de persverklaring laat Google weten dat de data netjes opgeborgen zijn, de toegang gelogd wordt en wat men doet onder audits valt. Ook stelt men dat de data niet gebruikt kunnen worden voor enig ander doel dan het maken van “tools” specifiek voor de klant( Ascension). Ook zegt Google de patiëntgegevens niet te zullen delen met  andere klanten van Google.

De klokkenluider(uit de rijen van Google) plaatst bij dit soort beweringen grote vraagtekens. Hij stelt dat Google t.a.v. het profileren, combineren van data en gebruik van met mining verkregen data een slecht track-record heeft. Van aanvankelijk neen-zeggen en tenslotte ja-doen. Ook vraagt hij zich af

of Google na verloop van tijd toch afgeleide data gaat delen met derden. Alles bij Google is immers “money-driven”.

W.J. Jongejan, 15 november 2019

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Tijdens het schrijven van dit artikel bleek dat de videopresentatie van de klokkenluider op Dailymotion opeens niet meer werkt De tekst verschijnt: Content geweigerd. Video is geweigerd vanwege inbreuk op de gebruiksvoorwaarden”

Gelukkig maakte ik meerder screendumps en vond ik er enkele op het internet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.