Een Google-zoekactie naar abortus? Advertenties van omgekeerde

GoogleDat zoekmachines op het internet niet transparant werken is al veel mensen duidelijk. Nog minder transparant is het advertentiebeleid dat gestuurd wordt door zoekacties met een zoekmachine. Het online IT-techmagazine The Register publiceerde op 8 februari 2023 een  interessant artikel over dergelijke selecties. Uit onderzoek van het Tech Transparency Project blijkt dat mensen in de V.S. met een lager inkomen die op Google zoeken naar de mogelijkheid van een abortus vaker advertenties van fake -abortus-klinieken voorgeschoteld krijgen. De zoekers zien dan advertenties van “crisis pregnancy centers”.  Dat zijn anti-abortuscentra die zich voordoen als legitieme zorgverleners. Ze bieden geen medische diensten aan voor degenen die een zwangerschap willen laten afbreken. Die proberen in plaats daarvan vrouwen over te halen geen abortus te laten verrichten. Volgens TTP suggereert dit alles dat Google deze anti-abortusfaciliteiten helpt hun doelgroep te bereiken: jonge vrouwen en vrouwen met een laag inkomen.

Onderzoek

Uit het onderzoek bleek dat toen het Tech Transparency Project een Google-account aanmaakte dat zich identificeerde als een vrouw met een lager of gemiddeld inkomen in Phoenix. Men zocht naar informatie over hoe een abortus te verkrijgen is. Toen bleek dat meer dan de helft van de zoekadvertenties (56%) die door Google werden weergegeven, afkomstig waren van  crisiszwangerschap-centra. Dat is een veel hoger percentage dan wat testaccounts voor matig-hoge inkomens en vrouwen met een hoog inkomen uit dezelfde stad te zien gaven. Een soortgelijk patroon kwam naar voren met een testaccount dat een vrouw met een lager of gemiddeld inkomen uit Atlanta nabootste. Die kreeg 42 % meer advertenties voor crisis-zwangerschaps-centra dan vrouwen met de andere inkomensniveaus.

Miami ander beeld

Niet alle steden in het nieuwe onderzoek van TTP vertoonden hetzelfde patroon met Google-advertenties voor crisiszwangerschapscentra. In Miami kreeg een testaccount voor een vrouw met een hoog inkomen de advertenties met het hoogste percentage (39%). Daarbij was het één na hoogste percentage wel weer voor de laagste inkomensgroep.  Het is niet duidelijk waarom Miami afweek van de andere steden. Een mogelijkheid is dat crisiszwangerschapscentra, die vaak proberen de abortusbeslissingen van vrouwen uit te stellen totdat de wettelijke termijn voor de procedure voorbij is, zich actiever richten op vrouwen met een lager inkomen in staten als Arizona(Phoenix) en Georgia(Atlanta), die strengere abortuswetten hebben dan Florida.

Voorzorgen

TPP maakte de zoekactie zo “clean” mogelijk. Zoals gezegd maakte men Google-accounts voor testgebruikers in drie steden: Phoenix, Atlanta en Miami. Men stelde alle accounts in als van een vrouw geboren in 1992. Vervolgens selecteerden de onderzoekers binnen de advertentiepersonalisatie-instellingen van elk account een gezinsinkomenscategorie. Elke stad kreeg drie accounts toegewezen aan verschillende gezinsinkomens zoals gedefinieerd door Google. Dat is : een gemiddeld of lager inkomen, matig hoog inkomen en hoog inkomen. Met behulp van een schone versie van de Google Chrome-browser zonder eerdere browsegeschiedenis, ondernam TTP 15 abortus-gerelateerde Google-zoekopdrachten. De zoekopdrachten omvatten als term “Abortuskliniek bij mij in de buurt en” Ik wil een abortus”. Elke advertentie die op de eerste vijf pagina’s met zoekresultaten verscheen noteerde men. De onderzoekers gebruikten virtual private network-verbindingen (VPN’s) om het te laten lijken alsof de gebruikers zochten vanuit Phoenix, Atlanta of Miami.

Weerwoord Google

Google gaf desgevraagd als reactie dat zij als eis stellen dat organisaties die reclame willen maken middels advertenties op Google duidelijk bekend dienen te maken of ze wel of geen abortusuitvoering aanbieden. Google zegt niet toe te staan dat adverteerders een verkeerde voorstelling van zaken geven over welke producten ze maken of welke diensten ze aanbieden. Men zegt advertenties die dit beleid schenden te verwijderen.

Zeer actueel in V.S

De in dit artikel genoemde problematiek is zeer actueel in de V.S. vanwege het door het hooggerechtshof in juni 2022 terzijde schuiven van de “Roe versus Wade” uitspraak en daarmee het landelijke recht op abortus. Daardoor kunnen staten zelf een (anti)abortusbeleid voeren en ontstonden grote verschillen tussen de staten onderling.

Nederland

Hier speelt de problematiek uit de V.S. niet, maar verhardt het abortus-debat geleidelijk. Het door mij aangehaalde artikel laat zien dat je  bij het gebruik van commerciële zoekmachines altijd bedacht moet zijn op al dan niet subtiele beïnvloeding van de besluitvorming. Al is het maar door de presentatie van zoekgegevens op het internet met je browser.

W.J.Jongejan, 11 februari 2023

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay