It giet oan! Campagne tegen GGZ-dataverzameling NZa

Heden, 13 februari 2023, gaat de campagne van start van een groep psychiaters, psychologen en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zij doen dit onder de naam “Vertrouwen in de GGZ”. Zij willen binnenkort een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voeren. De reden is nieuwe regelgeving die de NZa in 2022 aankondigde. Hierin worden zorgverleners in de GGZ verplicht om zeer indringende privacygevoelige antwoorden op vragenlijsten over de mentale en sociale problemen van hun cliënten op persoonsniveau aan de NZa te leveren. Leveren ze deze informatie niet, dan ontvangen ze een NZa-boete. Het verplicht opsturen van die zorgdata betekent een ernstige schending van het medisch beroepsgeheim. Over dit onderwerp schreef ik op deze website al ruim 25 artikelen. De verplichting betreft het opsturen van alle antwoorden van GGZ-cliënten op de HONOS-vragenlijsten. De rechtszaak is nodig omdat de NZa niet reageert op dringende verzoeken het besluit terug te draaien.

Crowdfunding

Om een rechtszaak, die de NZa een halt toe moet roepen in het opeisen van medische gegevens van GGZ-cliënten, mogelijk te maken is geld nodig. Een dergelijke zaak met een in privacy-recht ingevoerde advocaat te voeren vergt een degelijke voorbereiding. Daarom heeft Vertrouwen in de GGZ besloten crowdfunding van start te doen gaan. Het is nodig voor het doen van onderzoek naar de plannen van de NZa en om de rechtszaak plus de publiciteit eromheen te ondersteunen. Ook voor het voeren van acties richting politiek en media om meer aandacht te krijgen voor de ongezonde honger naar medische dossiers. Intermediair bij de crowdfunding is het Platform Burgerrechten. Op de website Vertrouwen in de GGZ staat een donatieknop. Een donatie kan men ook direct overmaken op Stichting Platform Bescherming Burgerrechten te Amsterdam NL81 TRIO 0391158937 o.v.v. ‘Vertrouwen in de GGZ’

Ondersteuning

De actie van de cliënten en de zorgverleners wordt breed ondersteund door maatschappelijke organisaties en mensen van naam uit de psychiatrie. Zo ondersteunen bijv. de vakbonden FNV en CNV Zorg en Welzijn de acties, plus veel hoogleraren psychiatrie. Op de website Vertrouwen in de GGZ staat de elke dag zich uitbreidende lijst van steunbetuigers. Wilt u het initiatief onderschrijven dan kan dat door een mail naar steun@vertrouwenindeggz.nl

Doodlopende weg

Het corpus delecti, het zorgprestatiemodel van de NZa om een nieuwe bekostiging van de GGZ mogelijk te maken, volg ik al vanaf 2017. Voor mij is zonneklaar dat de NZa door te kiezen voor dit model een volkomen verkeerde afslag heeft genomen en met dit model op een doodlopende weg beland is. Het model berust nota bene op een model uit het Verenigd Koninkrijk dat men daar juist NIET in gebruik nam. De NZa koos er ook voor om net als veel overheidsorganisaties om een dataverzameling op persoonsniveau te willen aanleggen. Wel gepseudonimiseerd maar toch in principe herleidbaar tot personen. Dat erkent de NZa zelf, maar  zegt dat we haar op de blauwe ogen moeten geloven dat ze dat niet zullen doen. Voor beleidsondersteunende informatie is helemaal geen informatie op persoonsniveau noodzakelijk en kan men ook gebruik maken van op een lager niveau geaggregeerde gegevens.

Beroepsverenigingen gecompromitteerd

Bij de ontwikkeling van het zorgprestatiemodel heeft de NZa vanaf het begin een groot aantal verenigingsbesturen van beroepsverenigingen van zorgverleners in de GGZ betrokken. Dat met het argument dat kwaliteit en het transparant zijn over uitgegeven gelden juist de beroepsgroepen aangaat. Door deze betrokkenheid zijn deze beroepsverenigingen tot over hun nek gebonden aan de NZa. Ze vertonen daarbij het Stockholmsyndroom. Wat je heel duidelijk ziet, met name in de lijst van ondersteuners van Vertrouwen in de GGZ, is dat er een enorme kloof is ontstaan tussen de besturen en leden van de beroepsverenigingen. Waarbij de besturen het idee hebben dat er geen weg terug voor hen mogelijk is.

Naamkeuze   

De actiegroep heeft, naar ik vernam,  als naam “Vertrouwen in de GGZ” gekozen omdat VERTROUWEN binnen de geestelijke gezondheidszorg het kernpunt is waar alles om draait. Therapie kan alleen succesvol zijn als er vertrouwen bestaat tussen de cliënt en de zorgverlener en zij vrij van gedachten kunnen wisselen. Vertrouwen dat datgene wat besproken wordt in de cliënt-zorgverlener relatie de spreekkamer niet verlaat. En zeker niet richting de Nederlandse Zorgautoriteit verdaagt, hoe “mooi” en “nobel” de NZa de reden waarom en de wijze waarop ventileert.

De gegevens die de NZa wil verzamelen vallen volledig onder het medisch beroepsgeheim. Dat dient in de volle omvang gerespecteerd te worden.

W.J. Jongejan 13 februari 2023

Op Twitter is Vertrouwen in de GGZ ook te vinden: https://twitter.com/vertrouweninggz