Hoe (in)consequent handelt Autoriteit Persoonsgegevens?

Hoe (in)consequent handelt Autoriteit Persoonsgegevens? Vergelijking met boete tegen gemeente Enschede doet de wenkbrauwen fronsen.

GGZ-werkgeverskoepel stuurt misinformatie naar zorgaanbieders

GGZ-werkgeverskoepel stuurt misinformatie naar zorgaanbieders. Golf van misinformatie aan GGZ-werkgeverskant door toedoen NZa.

Laffe VVAA-leiding zegt HONOS-rechtszaak te steunen zonder juridische steun

Laffe VVAA-leiding zegt HONOS-rechtszaak te steunen maar weigerde eerder juridische steun. Actiegroep benoemt men niet bij naam noch vermeldt men een link.

Moreel kompas zoek bij verenigingen GGZ-zorgverleners

Moreel kompas zoek bij verenigingen GGZ-zorgverleners. Beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten slaan de plank mis

Verblind bestuur vereniging psychiaters verschuilt zich achter AP

Verblind bestuur vereniging psychiaters verschuilt zich achter AP. En laat nu NZa begaan maar zegt in toekomst scherper te acteren. Vreemd!