MargarinemakerDe afgelopen dagen viel mij één commercial nogal op bij het kijken naar documentaires tijdens het herstel na een operatie. De inhoud stoorde mij vanwege de zwaar suggestieve inhoud.  Het ging om een reclame voor Becel Pro Active Immune. Eind september 2020 introduceerde het bedrijf Upfield dit product als haar nieuwste margarine. Zonder een rechtstreekse verwijzing naar de corona-pandemie heeft het er toch alles mee te maken. Waarom heet het eigenlijk ProActiv Immune? Dat komt omdat het bedrijf stelt dat het een margarine is, “verrijkt” met vitaminen, zink en omega 3-6vetzuren. Daarvan zouden volgens Upfield de vitaminen B6, B12, D, plus foliumzuur en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. Door de lancering van dit product aan het begin van de tweede corona-golf plus de naamgeving wekt Upfield zeer sterk de suggestie dat het gebruik van deze margarine bijdraagt aan corona-genezing.

Geschiedenis

Margarines waren lange tijd één van de kernartikelen van het Unilever-concern. Ze behoorden tot de Unilever Spreads divisie die in juli 2018 in handen kwam van Upfield.  Die stap markeert een serieus keerpunt in de portefolio van Unilever. Unilever Spreads kwam in den beginne tot stand toen het Nederlandse bedrijf Margarine Unie van Samuel van den Berg en Anton Jurgens fuseerde met het Britse concern van Lord Levermoore tot wat later Unilever ging heten.

Wat schrijft Upfield?

Upfield geeft in haar reclame-uitingen aan dat de toevoeging van vitaminen B6, B12, vitamine D foliumzuur en zink het immuunsysteem ondersteunen. Er staat een sterretje bij. In de daarbij behorende noot is er een nadere precisering: *Vitaminen B6, B12,D, foliumzuur en zink dragen bij aan de normale werking van het immuunsysteem “. Dat betekent in gewoon Nederlands dat je alleen iets aan die toevoegingen hebt als je om bepaalde redenen een tekort aan die vitaminen zou hebben. Een deficiëntie door onevenwichtige voeding bijvoorbeeld. Het betekent in genen dele dat door meer te gebruiken dan de normale dagelijks benodigde hoeveelheid de afweercapaciteit verder toeneemt en je corona makkelijker te boven komt. De keuze voor de genoemde toevoegingen is niet geheel toevallig. In de lekenpers zie je medio 2020 erg veel reuring over vitaminen als medicatietoevoeging bij corona-therapie. Met dan de onderliggende gedachte “Baat het niet, dan schaadt het niet. “ Niets is minder waar. Een teveel aan vitaminen kan evenals een tekort flink problematisch zijn. Teveel vitamine D kan bijv. leiden tot hoge calciumconcentraties in het bloed met als gevolg schade aan hart, nieren en bloedvaten

Wanneer eerder?

Het lanceren van specifiek voedingsmiddelen met een gezondheidsclaim is een aantrekkelijk markt voor de producenten. Vaak speelt het in op de bezorgdheid van mensen die bovendien bereid zijn extra te betalen voor het product vergeleken met het gewone alternatief. In 2013 speelde er ook zoiets, maar dan net weer anders. Het ging toen om een eiwitdrankje van Nutricia, genaamd SouvenAid. Het zou de achteruitgang van de hersenfunctie bij dementie minder snel doen verlopen. Het geheel klonk te mooi om waar te zijn en was dan ook niet waar. Men baseerde de overdreven claim op een onderzoek met een duidelijk bias. In de media werd er in 2013 en 2014 over bericht.

Suggestie van claim

Op uiterst geraffineerde wijze zorgt Upfield ervoor dat men niet een duidelijke gezondheidsclaim neerlegt. Dat gebeurt echter indirect. Ten eerste gebeurt dit door het moment van lancering van het product ten tijde van het begin van de tweede corona-golf. Ten tweede door de manier van omschrijving van de werking van het product. Daarbij verhult men dat het vooruitgaan van de afweer bij gebruik van het product alleen kan spelen als er initieel sprake is van een tekort aan die toevoegingen bij die patiënt. Ten derde komt het door de keuze van de naam Pro Activ Immune en in de vierde plaats door het gebruik van een prominent oranje kruis binnen een schild op de verpakking. Het is net geen rood kruis zoals van de hulpverleningsorganisatie het Rode Kruis.

Lucratief

Qua prijsstelling zit Becel ProActive Immune  in een zeer hoog prijssegment. Het is een prijs waarvan de consument de perceptie heeft dat als het die hoge prijs heeft het zeker wel zal werken. Ik zie op het internet prijzen van € 3,29 voor een kuipje van 250 gram. Voor een “simpele” margarine kom ik prijzen van 1 tot1,5 euro tegen. Dus een prijs die meer dan twee keer over de kop gaat.

Zodra een persoon bij de Reclame Code Commissie gaat klagen zal Upfield ongetwijfeld haar product van de markt halen. Maar heeft dan wel volkomen ten onrechte de buit reeds binnen.

Maar ja zo is de wereld. Mundus vult decipi, ergo decipiatur.  Vertaald: ”De wereld wil bedrogen worden, dus wordt zij bedrogen”.  Sommigen leggen het ook wel uit met:  “dus laat zij zich bedriegen.”

W.J. Jongejan, 12 maart 2021

Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay