Medicatiebewaking via LSP onvolledig door probleem bij huisartsinformatiesysteem

apothecary-436723_640Een speerpunt van VZVZ(Vereniging voor Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie) bij het propageren van het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) is op dit moment de medicatiebewaking dmv de zogenaamde ICA- informatie. ICA staat voor interacties, contra-indicaties en allergieën. Naar nu bekend is blijkt de beoogde volledigheid van de medicatiebewaking een illusie te zijn door onvolledige beschikbaarheid van die informatie in tenminste één huisarts informatiesysteem(HIS).

Probleem
De producent van het HIS Medicom, PharmaPartners, liet recent aan de ruim 2000 gebruikers weten dat er een probleem is met de doorgifte van de ICA-informatie via het LSP. In een HIS moet bij ingevoerde informatie over interacties, contra- indicaties en allergieën de code van de invoerende huisarts of apotheek als auteur staan om via het LSP correct bevraagd te kunnen worden. In het pre-LSP tijdperk werd in Medicom alleen de laatste mutatiedatum vastgelegd en niet de auteur van de informatie. Na de start van het LSP is men, geautomatiseerd, gaan pogen een auteur, huisarts of apotheker aan de ICA- informatie te koppelen. Voor het goede begrip van deze acties moet men weten dat bij Medicom huisarts en apotheker eenzelfde database benaderen en niet beiden een standalone systeem hebben. Dat koppelen van een auteur aan de ICA-data blijkt zeker niet volledig gelukt te zijn. Er blijken volgens de servicedesk nogal wat situaties binnen Medicom te zijn waarin dat niet gelukt is.

Poging
Geprobeerd wordt nu binnen Medicom het aantal ICA-data dat geen auteur heeft tot een minimum te beperken met in achtneming van de richtlijnen voor het LSP-gebruik. Hiervoor zijn wat conversieslagen in de programmatuur nodig. Aangezien updates van Medicom vaak per kwartaal plaatsvinden zal de oplossing, voor zover die volledig en afdoende is, nog wat maanden op zich laten wachten

Advies
De servicedesk van Medicom komt als oplossing voor de onvolledigheid met enkele suggesties die ik hierbij afdruk.

Mocht u opmerken dat u bepaalde gegevens niet via het LSP ontvangt, dan kan het ontbreken van een auteur een van de redenen zijn. De zorgaanbieder waarvan u het gegeven zou verwachten kan zelf in de details bij de ICA-gegevens zien of er een auteur is vastgelegd. Is dit niet het geval, dan is de verklaring van het niet uitwisselen daarmee gevonden. Hiernaast komt het nog steeds voor dat de patiënt onterecht denkt een opt-in te hebben afgegeven bij zijn eigen apotheek. In dat geval worden gegevens ook niet beschikbaar
Het blijft altijd van groot belang om bij het bevragen van het LSP te beseffen dat u mogelijk niet alle gegevens die bij een apotheek of artsenpraktijk beschikbaar zijn ontvangt. De medicatiebewaking kan hierdoor onvolledig zijn. Het blijft daarom belangrijk om steeds bij de patiënt te verifiëren of alle gegevens volledig zijn.”

Triest
In de tekst wordt eigenlijk gesuggereerd om bij het ontbreken van ICA-data bij opvraging via het LSP toch maar even rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts die de brongegevens heeft vastgelegd om te zien of er een missende auteur is bij die data. In wezen wordt hier aangeraden om het bevragen van de data dus dubbel te doen.
Ook stelt men heel duidelijk dat de aanvragende huisarts bij LSP-berichten aangaande medicatiebewaking nooit zeker is van de volledigheid van die data. Tegenstanders en critici van het LSP weten dat al veel langer. Het is namelijk nooit zeker of de via het LSP verkregen data volledig zijn. Er kunnen data zijn die bij zorgaanbieders opgeslagen zijn die niet op het LSP aangesloten zijn, burgers kunnen hun opt-in-toestemming niet overal gegeven hebben, systemen kunnen offline zijn etc etc. Dit probleem wordt nu door het genoemde HIS zelf aan de gebruikers gemeld. Het is onzeker of dit niet bij andere huisartsinformatiesystemen speelt.
Het aparte is dat het LSP juist gepropageerd wordt om een verbeterde medicatiebewaking rond de patiënt te bewerkstelligen, maar het resultaat is een product dat alleen maar de onzekerheid vergroot.
Vroeger, voor het LSP, deden huisartsen het met uitgebreid bevragen van de patiënt. Nu met LSP wordt gevraagd hetzelfde de toen. Tel uit je winst.

W.J. Jongejan

2 antwoorden
 1. Willem van der Linden
  Willem van der Linden zegt:

  Interessante informatie over het mogelijk ontbreken van ICA gegevens in die gevallen waar er geen auteur gekoppeld is aan een ICA bij gebruikers van Medicom. Dat is jammer, maar het probleem is bekend en wordt niet alleen bekend gemaakt, maar ook wordt er gewerkt aan een oplossing. De conclusie dat je naast raadplegen LSP ook nog weer de huisarts moet vragen lees ik niet uit de cursieve tekst, wel dat je altijd de patient moet bevragen, dus of de medicatiegegevens die je nu via LSP gekregen hebt kloppen en of ze misschien ergens allergisch voor zijn. Dat geldt zeker ook als je geen LSP gegevens hebt, dus is niet extra.
  Op,dit moment ben ik als apotheekhoudend huisarts blij met LSP omdat ik nu veel meer verstrekte medicatie van andere apotheken op kan vragen. Als huisarts lukt het af en toe om heel nuttige informatie van de eigen huisarts in te zien, nog te weinig naar mijn zin, maar merk dat het wel steeds meer wordt.
  Geen enkel systeem is 100% betrouwbaar, maar dit LSP is tot nu toe het beste wat we hebben en heeft de potentie om nog veel beter te worden.

  Beantwoorden
  • wjjongejan
   wjjongejan zegt:

   Beste Willem,
   Dank voor je reactie. De suggestie om bij de bevraagde zorgaanbieder te informeren ligt impliciet besloten in deze zin: “De zorgaanbieder waarvan u het gegeven zou verwachten kan zelf in de details bij de ICA-gegevens zien of er een auteur is vastgelegd. Is dit niet het geval, dan is de verklaring van het niet uitwisselen daarmee gevonden.” Dit houdt contact in tussen bevrager en bevraagde buiten het LSP om de reden van het ontbreken vast te stellen.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.