sociale

Sociale ongelijkheid sterk vergroot door corona-API

IndiaDigitale toepassingen kunnen sociale ongelijkheid vergroten. Een bekend voorbeeld zijn de algoritmen die de politie her en der gebruikt. Algoritmen die misdaad proberen te voorspellen voedt men met bestaande data. Daardoor komen sociaal zwakkere wijken steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Sociaal betere wijken niet. Gevolg: een uitvergroting van de verschillen. In India, waar een tweede corona-golf door het land giert, maakte de overheid een corona-API die erg nadelig uitpakt voor sociaal zwakkere bevolkingsgroepen. Deze Application Programming Interface, genaamd Co-WIN, maakte de overheid om marktpartijen de gelegenheid te geven die in te bouwen in apps. Met die API kunnen de apps het boeken van corona-vaccinaties mogelijk maken. Ook het downloaden van vaccinatiecertificaten maakt men daarmee. Critici in India wijzen erop dat het gebruik van deze API voor Indiërs uit lagere sociaal economische niveaus zeer nadelig uitpakt. Dat bericht het online magazine The Register op 13 mei 2021.

Bezwaren

De Indiase regering heeft het gebruik van apps, die de Co-WIN-API gebruiken, verplicht gesteld voor vaccinatieboeking voor de inwoners van 18 t/m 44 jaar. Zeer problematisch is dat in India maar 60 procent van de bevolking toegang heeft tot breedband-internet. In arme deelstaten ligt dat percentage nog lager. Daarnaast heeft de regering kenbaar gemaakt dat per mobiel telefoonnummer maximaal vier personen er gebruik van mogen maken. Dat beperkt in sociaal zwakke bevolkingsgroepen met vaak grote gezinnen de mogelijkheid om een vaccinatieafspraak te maken. Om bij gebruik van de app zeker te zijn dat een mens en niet een computer data invoert, gebruikt men capTcha-technologie. U kent die van websites waar u na invoer van data een random groepje alfanumeriek tekens moet invoeren. Veel laag-geletterden en digibeten kunnen hier niet mee omgaan. Ook blijkt het verkrijgen van een eenmalig wachtwoord om in te loggen blijk nogal eens fout te gaan.

Zeer problematisch

Als er zulke grote problemen met toegang en gebruik van de app dan dienen er voor een dergelijke bevolkingsgroep ook offline voorzieningen te bestaan om de coronavaccinaties te krijgen. Het ontbreken ervan is zeer problematisch te noemen. In landen als Israël, de V.S en het Verenigd Koninkrijk hielpen offlinevoorzieningen enorm om de vaccinatiegraad te verhogen. Afspraken maken via een telefoonnummer, inlopen in buurthuizen, kerken, parkeerterreinen etc. zijn mogelijkheden om zonder internetgebruik toch vaccinaties toe te kunnen dienen op grote schaal bij sociaal zwakkeren. Over digitale perikelen in India over corona schreef ik op 26 augustus 2020 en 15 april 2021 op deze website.

Software Freedom Law Center

Het SFLC is een internationale organisatie die “pro bono”, om niet, juridische ondersteuning biedt aan ontwikkelaars van free software/ open source software. De Indiase onderafdeling heeft zeer nadrukkelijk op 10 mei 2021 het Prime Minister Office, het Ministry of Health and Family Welfare en de National Health Authority gewaarschuwd voor de hier bovenbeschreven toegangsbeperking tot corona-vaccinatie. Met als kop: “Any policy that results in exclusion of citizens should be changed”. De SFLC India doet een beroep op de regering om een vijftal maatregelen te realiseren

Voorgestelde maatregelen door SFLC

  1. Het instellen van een telefonische hulplijn en een functionerende email-mogelijkheid aan overheidszijde om klachten gerelateerd aan Co-WIN en het vaccinatieproces te adresseren
  2. Verzorg “walk-in” mogelijkheden voor registratie en toedienen van corona-vaccinaties voor de groep van 18 t/m 44 jaar.
  3. Decentraliseer het vaccinatieprogramma. Daardoor komt men dichter bij de burger. Ook dichter bij de ouderen en gehandicapten.
  4. Maak een Co-WIN specifieke privacy-regeling en laat die niet aansluiten bij generieke regelingen.
  5. Herstel technische onvolkomenheden in Co-WIN. Sinds de start ervan staat het bol van de bugs en technische problemen.

Moraal van het verhaal

We leren hiervan dat het overhaast een digitale voorziening uit de grond stampen en toebedelen aan een specifieke bevolkingsgroep vraagt om problemen. Misschien dat men redeneerde dat iets mogelijk beter was dan niets. Maar dan had men het gebruik van de digitale voorziening niet als enige mogelijkheid moeten bieden aan de bevolkingsgroep van 18 t/m 44 jaar.

En, misschien doen we er in Nederland ook best goed aan om inloop-vaccinatiepunten op te richten. Dat om de sociaal zwakkere groepen/minder geletterde, vaccinatie vrezende mensen in de samenleving over de streep te trekken.

W.J. Jongejan, 14 mei 2021

Afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay

Afbeelding van Rajesh Tinkhede via Pixabay

Nog even dit. Wist u dat de term “capTcha”een acroniem is van: completely automated public Turing test to tell computers and humans apart)

In deze term leeft de beroemde wiskundige die meewerkte aan het ontcijferen van de Duitse Enigma-code in de tweede wereldoorlog nog voort.