Berichten

AI-voorspelling wie straks jeugdzorg behoeft is immorele profilering

AI-voorspelling wie straks jeugdzorg behoeft is immorele profilering

Kamerbrief zorg-AI deels opgehangen aan sprekende bloempot-robot

Kamerbrief zorg-AI deels opgehangen aan sprekende bloempot-robot. Zeer veel financieel natte-vinger-werk becijfert ongeloofwaardig miljard euro aan voordeel.

AI-algoritmen ondanks representatieve input toch met raciale bias

AI-algoritmen ondanks representatieve input toch met raciale bias. Adequate validatie van onderzoeksafspraken en meetmethodieken bij subgroepen dient gewaarborgd te zijn.

Deep Learning o.b.v. digitale zorgdossiers is tot mislukken gedoemd

Deep learning o.b.v. digitale zorgdossiers is tot mislukken gedoemd. Interessante bespiegelingen van een Google Brain Team research-engineer.

Gevaar Artificial Intelligence door herkenning raciale identiteit in medische beeldvorming

Gevaar Artificial Intelligence door herkenning raciale identiteit in medische beeldvorming. Raciale bias kan ongemerkt uitslag binnensluipen.