Berichten

Herbeoordeling toegang openbare digitale registers raakt ook zorg

Herbeoordeling toegang openbare digitale registers op gezag Autoriteit Persoonsgegevens raakt ook de zorg