Berichten

Medicijnoverzicht op huisartsportaal niet altijd correct

medicijnoverzichtMedicijnoverzichten bij de huisarts, op diens patiëntenportaal en bij de  apotheek zouden idealiter identiek moeten zijn. Dat is zeker niet altijd zo. Laatst bestelde ik medicijnen bij mijn huisarts via het patiëntenportaal op het internet. Tot mijn verbazing zag ik dat een deel van de medicatie die langdurig in gebruik is op het overzicht in het portaal op gestopt stond.  En dat een middel dat niet in gebruik is wel op actief staat.  Die medicijnen stonden bij controle diezelfde dag in het huisarts-informatie-systeem(HIS) correct vermeld. Bovendien had ik kort tevoren het huisarts- en apotheeksysteem nog laten controleren en corrigeren. Er  bestaat dus een discrepantie tussen wat op de verbindingsschakel  tussen twee systemen staat en datgene wat in die twee systemen staat. Mijn huisarts meldde desgevraagd dat het probleem hem  bekend is en meermalen gemeld is aan de softwareleverancier. Het blijkt niet zomaar op te lossen te zijn.

Lees meer

Sterk wisselende betrouwbaarheid medicatieoverzicht via LSP

health-521390_640

Het percentage opt-in-toestemmingen van patiënten bij apotheken ligt fors hoger dan die bij huisartsen. Daarom zet de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) vol in op het promoten van het medicatieoverzicht via het Landelijk SchakelPunt(LSP). De vraag is echter hoe betrouwbaar die overzichten zijn en hoe sterk die betrouwbaarheid schommelt. Er zijn veel factoren, waardoor het medicatieoverzicht dat via het LSP opgevraagd kan worden door een zorgaanbieder, nooit volledig betrouwbaar en volledig zal zijn. Het zal hooguit een indicatie zijn wat de patiënt bij benadering gebruikt.

Lees meer