Berichten

Deloitte ziet eHealth als lucratieve markt

consultants geld

De grote consultancy-bedrijven(KPMG, Deloitte, EY en PwC) proberen altijd in lucratieve markten te duiken om als adviseurs een graantje mee te pikken. In de afgelopen twee jaar is door het ministerie van VWS veel geld gepompt in eHealth-projecten. Genoemde firma’s hebben derhalve interesse in deze branche. KPMG heeft zich al langeretijd diep genesteld bij het ministerie van VWS en schreef meerdere rapporten met “His Masters Voice” daarin. Het is daarom niet verbazingwekkend dat Deloitte zeer recent de “eHealth-goeroe” Lucien Engelen binnen boord gehaald heeft in de vorm van een partnership. Hij gaat fungeren als “Edge Fellow” aan het Deloitte center on the Edge. De bedoeling van deze aanstelling is zeer duidelijk een poging om een breekijzer in handen te krijgen ten einde vaste voet te krijgen als consultant op de eHealth-markt. Engelen, opgeleid voor de autobranche en via het ambulancevervoer binnen de ziekenhuiswereld gekomen, propageert uitbundig de zegeningen van allerlei nieuwe elektronische ontwikkelingen in de zorg.

Lees meer

Ronkende eHealth-promo-praat van VWS richting Tweede Kamer

bargain-453497_640

Bij het lezen van de brief die de bewindslieden van VWS, Schippers en van Rijn, op 6 oktober j.l. naar de Tweede Kamers stuurden over eHealth merkte ik dat het ministerie alle registers met managementtaal open heeft getrokken om eHealth te promoten. eHealth is door het ministerie van VWS omarmd om de zorg toekomstbestendig te maken. Bezuinigingen door eHealth zijn al ingeboekt. Het moet en zal dus een succes worden voor VWS. De brief, met als titel “Voortgangsrapportage eHealth en zorgvernieuwing” laat zich lezen als een stuk met ronkende stimuleringstaal. Daarbij valt er ook weer geld van VWS te vergeven. 105 miljoen euro over drie jaar verdeeld plus nog eens 20 miljoen euro. De kost gaat blijkbaar voor de baat uit, want het ministerie is meestal niet zo scheutig. De minister lijkt te verwachten door toename van de efficiëntie of substitutie veel geld te besparen in de toekomst.

Lees meer

Commercieel SingularityU NL schurkt ongegeneerd aan tegen academische wereld

graduation4metvraagteken

In februari 2016 vond de oprichting plaats van SingularityU NL in Eindhoven, als de Nederlandse tak van de Amerikaanse Singularity University. Eerder maakte ik al duidelijk dat de opgerichte organisatie in de verste verte geen universiteit is, maar gewoon een bedrijf met een CEO, Rob Nail. Het NRC-Handelsblad omschreef het als een instituut dat het midden houdt tussen kennisinstelling, adviesbedrijf, evenementorganisator en investeringsmaatschappij. Gebruik maakt men van woorden als university, faculty, alumni om het bedrijf een academisch sausje te geven. Op de website www.E52.nl schurkt Maarten Steinbuch, bijzonder hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en zeer actief binnen SingularityU in een artikel genaamd “Towards a humanised digital society” wel heel erg aan tegen de academische wereld.  Refererend aan de opening van het academische jaar in begin september brengt hij een recent rapport van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten(VSNU) ter sprake dat als titel had: “De digitale samenleving”   en als subtitel: “ Nederland en zijn universiteiten: internationale pioniers in mensgerichte informatietechnologie”. Steinbuch gaat dan in een vloeiende beweging verder door te stellen dat de boodschap van dit rapport volledig in lijn is met de denkwereld van de Singularity University. Dat de grote sociale vraagstukken echt opgelost kunnen worden door de massale en snelle ontwikkeling van de technologie. Op die manier wekt Steinbuch mede de indruk  dat deze organisatie ook zelf een vorm van officieel hoger onderwijs is.

Lees meer

Klassieke hybris uit mond wetenschapper/futurist Kurzweil

prometheus

Op 18 juli 2016 schreef ik een artikel over het Amerikaanse bedrijf(geen universiteit) “Singularity University” en besteedde aandacht aan het “transhumanisme” dat één van haar oprichters, Ray Kurzweil, aanhangt. In een toespraak op de jaarlijkse conferentie van de mobile marketing firma TUNE uit Seattle geeft deze auteur, uitvinder, computer-wetenschapper, futurist EN werknemer van Google zijn visie over de toekomst van de mensheid, opgehangen aan een verhaal over mobiele technologie(smartphones, tablets etc.). Wat hij daar vertelt zien een aantal volgelingen als een inspirerend verhaal van een vurig gelover in de mogelijkheden van ICT en computertechnologie, maar op de keper beschouwd is  het niets anders dan een klassiek geval van wat de oude Grieken hybris (ὕβρις) noemden: overmoed. Daarbij gaat het om de mens, die, in eigenwaan verstrikt en verblind, zich door niets of niemand een halt wenst te laten toeroepen.  Het beeld dat Kurzweil schetst getuigt niet van een realistische kijk op wat in de interactie tussen mens en computer mogelijk is, maar is een verregaande extrapolatie met een natte duim van vorderingen in de wetenschap die thans plaats vinden. Het hoofddoel lijkt het blijven stimuleren van ICT- en computerbedrijvigheid, handel dus.

Lees meer

Singularity University: een bedrijf en zeker geen universiteit

graduation4metvraagteken

De laatste tijd, lees je, zeker door de enorme hype rond eHealth, steeds meer over mensen die lecturer zijn op de Singularity University(SU), alumnus zijn van de SU, betrokken zijn bij de Nederlandse vestiging van SU. Die heeft de naam Dutch Singularity Faculty. Waar gaat het eigenlijk om? Hebben we naast de bestaande academische instituties in ons land opeens een nieuwe? Niet is minder waar. De naam doet een echte universiteit, met echte faculteiten, vermoeden, maar het gaat hierbij gewoon om een commerciële instelling, die bedoeld is om technologische vooruitgang te bevorderen en uit te baten. Het bedrijf maakt gebruik van allerlei academische termen zonder dat het ook maar in de verte te vergelijken is met een echte universiteit. Het moeilijke van de naamgeving is dat mensen zonder enige academische opleiding er een academisch aura mee krijgen dat niet op enige universitaire opleiding gestoeld is. Wat is Singularity University nu eigenlijk?

Lees meer