Berichten

TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten

TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten. Zoiets heeft zelfs geen schijn van representativiteit.

Niet reproduceerbare uitkomsten profileringsalgoritme bijstandsgerechtigden. Een loterij

Niet reproduceerbare uitkomsten profileringsalgoritme bijstandsgerechtigden. Een loterij. Gemeente Nissewaard volhardde onbegrijpelijk lang.