TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten

TNOOp 12 oktober 2022 deed ik mee aan een video-meeting die het TNO belegde. Dat was i.v.m. een door het ministerie van VWS gevraagde quickscan over het Europese zorgdata-communicatieplan EHDS. Dat staat voor European Health Data Space. Op deze website schreef ik er al enkele malen over.(A, B, C ). TNO voert in opdracht van het ministerie van VWS een zogeheten “quickscan” uit om de impact van de EHDS in te schatten op zowel maatschappelijk-ethisch als technisch-organisatorisch vlak. De sessie waar ik aan deelnam heette de workshop “Impact assessment EHDS_burgers”. Het doel ervan was om aan de hand van door deelnemers ingevulde vragenlijsten de resultaten te bespreken en in het kader van de Quickscan de impact van EHDS te duiden. Men besprak er de resultaten van door zes deelnemers ingevulde vragenlijsten. Ik kreeg geen vragenlijst toegestuurd en de ter videosessie toegezegde toezending heb ik tot heden niet ontvangen.

Selfi-methode

Voor de beoordeling van EHDS maakt TNO gebruik van de SELFI-methode. Dat is een methode om de sociale, ethische, juridische en organisatorische effecten van opkomende technologieën te beoordelen.(SELFI=Social/Ethical/Law /FInancial). Hoe dat werkt en hoe dat gevalideerd is, daar kom je niet achter. De enige link naar een publicatie over deze methodiek die je met Google en Google Scolar kunt vinden is er één die aangeeft “File not found”. Aan de hand van een pdf-bestand over de werkwijze van de quickscan werd mij de bedoeling enigszins duidelijk. Voor de quickscan had men de aspecten Maatschappelijk(sociaal) en Ethisch bij elkaar getrokken. Daarnaast had men de aspecten Juridisch en Organisatorisch ook maar bij elkaar getrokken. De zo ontstane twee hoofdgroepen had men in sub-items uiteengerafeld. Die kon je op een schaal van -5 tot +5(volledig oneens tot volledig eens beoordelen. De mij toegestuurde documentatie kende slechts een schaal van -1 tot +5.

Resultaten van 6 respondenten

Een bevriend jurist raadde mijn deelname aan. De deelname kwam één dag voor de videomeeting tot stand. Deelnemers waren de respondenten plus een drietalpersonen van TNO en iemand van VWS. Bij de mij per mail gestuurde documentatie bevatte geen in te vullen vragenlijst. Bij aanvang van de meeting bleek dat men resultaten van de door zes deelnemers ingevulde vragenlijsten al had samengevat en in lijndiagrammen geplot. Direct bij aanvang gaf schrijver dezes duidelijk aan dat een afgewogen oordeel vellen op basis van de antwoorden van zes respondenten toch wel heel pover was. Het komt aardig in de buurt van een N=1 onderzoek. De representativiteit van een dergelijk onderzoek is heel ver te zoeken. De voorzitster gaf nog aan dat alle antwoorden toch wel sterk bij elkaar in de buurt zaten. Maar dat is een argument van niks. Je kunt toevallig een groepje gelijkgestemden getroffen hebben.

Geen relevantie 

De relevantie van de uitslag van een dergelijke impact assessment EHDS_burgers is op deze wijze nul te noemen. Het lijkt erop dat men bij VWS een afvinklijstje maakt van wat men gedaan moet hebben om het een enigszins democratisch ogende raadpleging van de burgers te noemen. En dat TNO daar ruimhartig aan meewerkt. Zo kan men met een TNO-rapport in de hand dat vinkje zetten.

Het TNO noemt zich een onafhankelijke onderzoeksorganisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Als men bij het genoemde onderzoek de ingeplotte antwoorden van zes respondenten zonder enige schaamte met Powerpoint-plaatjes presenteert als het onderzoeksresultaat, dan is zit er niet veel wetenschappelijks aan de organiserende partij.

Omissie

Niemand bij TNO bedacht trouwens dat ik bij de inschrijving nog een vragenlijst zou moeten krijgen. Zeer storend is het om een week na deelname de tijdens de sessie toegezegde nazending nog steeds niet ontvangen te hebben. Die stel ik ook niet meer op prijs. Want wie garandeert mij dat mijn inbreng alsnog ingevoegd is. Bovendien zou het dan een N=7 onderzoek zijn.

En dat stelt ook niets voor.

W.J. Jongejan, 21 oktober 2022

Afbeelding van Juda via Pixabay