Ziekenhuisinformatiesysteem met een zwart gat

gatHet lijkt een absurde zaak: een ziekenhuisinformatiesysteem(ZIS) waarin opdrachten voor onderzoek of vervolgbegeleiding verdwijnen. Toch bestaat het vandaag de dag. In de Verenigde Staten blijken bij de implementatie van een ZIS van Oracle-Cerner opdrachten in een zwart gat te verdwijnen. Dat kwam recent boven water bij de implementatie van dat ZIS in ziekenhuizen die vallen onder het Department of Veteran Affairs. Het zijn de instellingen waarin (oud)krijgsmachtsmedewerkers behandelt worden. Het online tech-magazine The Register berichtte er op 14 oktober 2022 over. In het systeem kon een zorgmedewerker een order/opdracht toekennen aan een ziekenhuisonderdeel zonder dat zulks daadwerkelijk gebeurde. Er kwam geen koppeling met enkele ziekenhuisonderdelen tot stand. Daardoor verdween de opdracht in een “onbekende”, niet te achterhalen wachtrij. Het betrof duizenden orders/opdrachten. Ze waren zo verdwenen in een zwart gat. Inmiddels heeft men ook vastgesteld dat die verdwenen opdrachten ook geleid hebben tot minimaal één overlijdensgeval en serieuze gezondheidsschade bij enkele mensen.

Oracle-Cerner

Software-gigant Oracle nam in juni 2022 het zorginformatiesystemen makende Cerner over voor 28 miljard dollar. Cerner was voor die tijd al begonnen aan de levering van hun ZIS-systeem aan de instellingen van de Veterans Administration(VA). Het gaat om het Military Healthcare System Genesis.  Cerner won in 2015 de opdracht om Genesis aan de VA te leveren. Al in 2018 waren 156 serieuze klachten over kritische tekortkomingen aan de systemen. Een rapport uit juli 2022 van het Office of  Inspector General  brengt dan de “wachtrij”-problematiek naar buiten. Daarbij maakt de toezichthouder ook behoorlijk kritische opmerkingen over de laksheid van Oracle-Cerner om dit probleem aan te pakken.

Oordeel Inspector General

In de brief van juli 2022 schrijft de Inspector General:

“As the following sections detail, since July 2021, the OIG began examining how the new system has been affecting users and patients. Most recently, the OIG determined that the new EHR system directed thousands of medical orders to an “unknown queue” that were not evident to the clinical and administrative staff responsible for addressing them. The OIG also found that the Veterans Health Administration (VHA) determined the unknown queue created significant risk and caused harm to multiple veterans. As recently as June 2022, hundreds of orders remained in the unknown queue across VA sites implementing the new system.”

Het Amerikaanse Department of Veterans Affairs (VA) heeft dan ook aangekondigd dat het de implementatie van het Oracle Cerner Electronic Health Record (EHR)-systeem uitstelt tot juni 2023 vanwege aanhoudende problemen met het systeem.

Fake it until you make it

Je vraagt je in goeden gemoede af hoe dit nu mogelijk in de gezondheidszorg. Helaas kan ik alleen maar constateren dat hier, ondanks de wetenschap dat het om de gezondheidszorg gaat, de mentaliteit van Silicon Valley speelt. Dat is die van: “Fake it, until ypu make it”. Daarmee komen vaak onrijpe, niet gebruiksklare ICT-toepassingen op de markt. Die dan vervolgens met patches en updates uiteindelijk een vorm van wasdom krijgen.

Het goed verwerken van orders/opdrachten in ZIS-sen is nogal een dingetje. In andere ZIS-sen, zoals bijv. in EPIC, is het maken van een order/opdracht zo ingewikkeld dat ziekenhuizenmedewerkers minuten bezig zijn om dat te realiseren. Zelf maakte ik mee dat een half jaar na de introductie van EPIC in een ziekenhuis er een ICT-medewerker achter de specialist in de spreekkamer op de polikliniek zat. Dat was om hem telkens uit te leggen hoe hij een order/opdracht moest realiseren.

Je kunt hierbij wel opmerken dat dit in ieder geval verkieslijker is dan dat orders/opdrachten in een zwart gat verdagen.

W.J. Jongejan, 17 oktober 2022

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay