VZVZ maakt vlucht naar voren met uitbreiding koepeladviesraad

label-36994_640

De Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), verantwoordelijk voor het Landelijk SchakelPunt(LSP) maakte op 17 september 2015 bekend dat haar koepeladviesraad uitgebreid gaat worden. Bij het huidige, nog zeer beperkte gebruik van het LSP, is dit een opmerkelijke stap te noemen die eerder een vlucht naar voren is dan één uit reële noodzaak. In de koepeladviesraad raad zitten de koepelorganisaties van huisartsen (LHV), apothekers (KNMP), huisartsenposten (InEen) en ziekenhuizen (NVZ). Die is nu uitgebreid met de koepelorganisaties van jeugdgezondheidszorg (ActiZ-JGZ), artsenlaboratoria en diagnostische centra (SAN), instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ Nederland) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG). Door het bericht van de uitbreiding wordt de indruk van daadkracht en prestaties gewekt, namelijk dat de functionaliteit van het LSP enorm uitgebreid is of wordt. Dat is echter niet het geval. Er moet nog een begin gemaakt worden.

Tegenspraak

De tekst op de website van VZVZ is ook in tegenspraak met zich zelf. Over de JeugdGezondheidsZorg (JGZ) wordt op een aparte webpagina gesteld, dat bij verhuizing van een kind naar een andere regio of naar een andere school het dossier via het LSP naar een andere JGZ-organisatie verzonden wordt. Het LSP zou dan dus puur als verzendmedium dienen, push-verkeer dus. Voor een dergelijk transport van een dossier helemaal geen LSP nodig. Daar bestaan ook andere beveiligde mogelijkheden voor. Naar mijn weten wordt er op dit moment ook nog geen JGZ-dossier verzonden via het LSP. Dat staat ook op een andere webpagina van VZVZ met de opsomming van wat er zoal over het LSP verzonden wordt. Dat zijn namelijk de medicatiegegevens die bij huisarts en apotheek zijn vastgelegd, de professionele samenvatting van de huisarts en het waarneembericht als een patiënt op de huisartsenpost is geweest. Op die webpagina wordt dat met een plaatje visueel toegelicht. Het verzenden van het JGZ-dossier staat daar niet bij.

Bovendien is op het internet nergens bij een JGZ-instelling iets te vinden over het verzenden van het dossier via het LSP. Bij zo’n ontwikkeling zou men op zijn minst ook een bericht verwachten van zo’n instelling. Het is niet zo dat het JGZ-dossier via het LSP in te zien is als bij het medicatieoverzicht of de professionele samenvatting van de huisarts. Het wordt slechts verzonden. Voor artsen in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de artsenlaboratoria/diagnostische centra en de GGZ is er landelijk nog niets gaand. Er wordt op zeer beperkte schaal in de regio Dordrecht-Gorinchem een proefproject gehouden onder de naam WeMoVe. Hierover berichtte ik eerder. Het gaat om het inzien van het medicatieoverzicht door verpleeghuisartsen en psychiaters van de deelnemende organisaties.

Zeer vreemd

Het genoemde proefproject omvat een drietal organisaties waarbij van elk honderd cliënten meedoen. Dat is niet bepaald een grote groep mensen. Deze moeten allen een aparte opt-in-toestemming voor elke nieuwe categorie zorgaanbieders(JGZ-arts, lab-arts, GGZ-arts, AVG-arts) geven boven op de opt-in-toestemming die ze eventueel al voor huisarts en apotheek gaven. Bij dit project wordt in de pers nadrukkelijk bericht dat volgens VZVZ het toelaten van meer zorgaanbieders dan huisartsen, apothekers, huisartsenposten en ziekenhuizen op het LSP landelijk niet mogelijk is. Voor het proefproject werd een uitzondering gemaakt. Het is in dit kader dan ook zeer vreemd dat VZVZ zo pontificaal met de uitbreiding van de koepeladviesraad komt. Een proefproject kan namelijk mislukken. Daar is het een proef voor.

Mooipraat/juichtaal

De kennisgeving van de uitbreiding van de koepeladviesraad van VZVZ past in de PR-strategie die al lang door VZVZ en daarvoor het ministerie van VWS is toegepast. Er worden ontwikkelingen die in een ontwerp, dan wel beginstadium verkeren als reeds vaststaand en ingevoerd gekenschetst. Het moet durf en daadkracht aantonen om het LSP-gebruik vooruit te stuwen. Het loopt namelijk helemaal niet zo vlot met het LSP en VZVZ heeft succesverhalen nodig om zich te profileren en haar bestaansrecht aan te tonen. Helaas vallen veel tekstuele uitingen van de organisatie onder het hoofdstuk mooipraat en juichtaal en is de recente uitbreiding van de koepeladviesraad te kenschetsen als een vlucht naar voren.

W.J. Jongejan

Voor reacties: zie sidebar op de volgende pagina.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.