Witte Huis overweegt knotsgek plan voor massasurveillance

knotsgekBij het lezen van nieuwsberichten over en uit het Witte Huis in de V.S. fronst menigeen de laatste twee jaar veelvuldig de wenkbrauwen. Een bericht van 9 september 2019 in de Washington Post doet veel berichten verbleken als je bedenkt wat de consequenties zijn bij uitvoering. De kop luidt: “White House weighs controversial plan on mental illness and mass shootings”. Het is een zeer controversieel voorstel om te gaan bestuderen of massa-schietpartijen voorkomen kunnen worden door het monitoren van geesteszieken. De bedoeling is dan om kleine veranderingen op het spoor te komen die geweldsuitingen zouden kunnen voorspellen. De bedenkers ontkennen sterk dat men er mee ook maar in de verste verte aan profiling en massa-surveillance zou gaan. Het hele plan riekt er echter niet alleen naar. Het stinkt ernaar. En wat wil men ervoor o.a gebruiken? De Apple Watch, de Fitbit polsmeter, de Google Home en de Amazon Echo. Deze laatsten uiteraard als een soort geavanceerde luisterpost bij mensen thuis.

Trump

Na de schietpartijen in El Paso en Dayton op 3 augustus 2019 haastte president Trump zich om in een toespraak tot de natie op 5 augustus om ‘mental illness’ als oorzaak van massa-schietpartijen aan te wijzen. Hij deed de uitspraak “Mental illness and hatred pull the trigger, not the gun”.  Dit is een uiterst controversiële uitspraak. Een geestesziekte kan volgens behandelaars er sporadisch aan ten grondslag liggen. Analisten geven daarbij bovendien aan dat bij massa-schietpartijen overwegend sprake is van een sterk ressentiment(tegen overheid/institutie(s)/personen), obsessie met andere daders, narcisme en gemakkelijke beschikbaarheid van wapens. Bovenmatig veel massa-schietpartijen vonden plaats door daders die blanke suprematie aanhangen. Een expliciete vorm van racisme. En dat is geen geestesziekte!

Harpa

Bob Wright, voormalig topman van het nieuwsagentschap NBC en werkzaam in het zakenleven,  is al enige tijd bezig met pogingen  een project genaamd HARPA van de grond te krijgen. Dat staat voor Health Advanced Research Projects Agency. De naamgeving is geïnspireerd door de succesvolle DARPA-organisatie. Het is een acronym van het Defense Advanced Research Projects Agency. Dat is een agentschap van de Amerikaanse overheid dat zich met het ontwikkelen van nieuwe defensietechnologieën bezig houdt. Het internet zoals wij dat nu kennen is ook een spin-off van DARPA. HARPA was voor de bedenkers eerst een  bedenksel om alvleesklierkanker in een vroeg stadium op te sporen. Bob Wright’s vrouw Suzanne overleed daaraan.

Wright

Bob Wright was er als de kippen bij om razendsnel met een omvorming van zijn HARPA-project te komen. Deze omvorming houdt in dat het HARPA-project indien ondergebracht bij het departement  Health and Human Services(Volksgezondheid en Sociale zaken) een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van massa-schietpartijen door geesteszieken te monitoren. Het voorstel is verwoord in een document van drie A4-tjes, en heet SAFEHOME. De Washington Post kwam in het bezit van een kopie ervan. Gek als ze zijn op acronymen in de V.S. staat dat voor Stopping Aberrant Fatal Event by Helping Overcome Mental Extremes. De gedachte daarbij is dat men kleine veranderingen in de geestestoestand van burgers op kan sporen. Veranderingen die wijzen op het aanrichten van een bloedbad met vuurwapens kan opsporen.

Benadering Witte Huis

Wright is al lange tijd bevriend met Donald Trump en gaf uitleg over zijn plan aan meerdere officials in het Witte Huis, inclusief vice-president Mike Pence en Ivanka Trump. Hij beschouwt deze laatste als De persoon om dit project van de grond te krijgen!! .

Werkwijze

Je vraagt je dan af hoe men dat zou willen. HARPa zou met het SAFEHOME-project willen onderzoeken of met behulp van elektronische gadgets als smartphones, smart watches, fitness-gadgets(Fitbit), de Amazon Echo en Google Home signalen te vinden zijn om geesteszieken op te sporen die zouden neigen tot geweld.  In het SAFEHOME-plan spreekt men van:

“pursuing breakthrough technologies with high specificity and sensitivity for early diagnosis of neuropsychiatric violence with the claim that a multi-modality solution, along with real-time data analytics, is needed to achieve such an accurate diagnosis.”

Wat doet wat?

Het gebruik van smartwatches en Fitbit maakt het mogelijk enkele fysieke parameters te meten van de betrokkene, zoals het bewegingspatroon, hartfrequentie,. De home-assistants zoals de Amazon Echo(Alexa) en Google Home en de Apple app Siri lluisten niet alleen naar commando’s van gebruikers maar bieden de leveranciers de mogelijkheid de conversatie van / rond de gebruikers vast te leggen. Dat is een extreem gevaarlijke mogelijkheid om burgers te monitoren.

Rookgordijn

In de opzet van SAFEHOME spreekt men heel schijnheilig van onderzoek met vrijwillige deelname en het absoluut eerbiedigen van privacy. Het hele plan riekt gezien de opzet juist naar het onvrijwillig verzamelen van data, massale schending van privacy en maligne profiling. Het riekt niet maar stinkt naar massa-surveillance De voorgestelde instrumenten kunnen nimmer leiden tot een sensitiviteit en specificiteit van enige betekenis. Het kan alleen maar leiden tot grote aantallen vals-positieven. Uiteraard ook vals-negatieven: de mensen die ondanks de inspanning toch onder de radar blijven

Naïef cyberoptimisme of massasurveillance

Je kunt je afvragen of de onderliggende gedachten bij het SAFEHOME project berusten op een ongefundeerde, dan wel naïeve vorm van cyberoptimisme. Het ligt er echter duimendik bovenop dat het een nieuwe, verregaande poging is om tot massa-surveillance te komen. Binnen de V.S. zien gelukkig veel mensen dat en geven blijk van hun afschuw daarvan.

Het is beangstigend om te zien dat het SAFEHOME-voorstel als serieus bedoeld voorstel de presidentiële ambtswoning en haar bewoners kan bereiken . En dat men het daar in overweging neemt. De veel zinvollere gedachte om verkoop, beschikbaarheid en gebruik van vuurwapens aan banden te leggen blijft onbespreekbaar.

W.J. Jongejan, 16 september 2019

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay

1 antwoord
  1. J W
    J W zegt:

    Het onderwerp is helaas zo gepolitiseerd dat er geen rationeel inhoudelijk discussie meer mogelijk is in de USA. Laat me denken aan de discussie over veiligheid van auto’s in de jaren na de oorlog. Het hoge aantal ongevallen zou ook liggen aan gebrek aan rijvaardigheid van de chauffeur en idioten. Uiteindelijk heeft wetgeving ter zake kwaliteit van de voertuigen, banden en wegen tot verbetering geleid. Een degelijke oplossing lijkt voor wapens minder voor de hand te liggen. Zie het ook positief: wat als het systeem zou werken en Trump er zelf “juist positief” uitkomt en niet mer over inzet atoomwapens mag beslissen.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.