Ruim tweeduizend euro voor twee dagen natte vingerwerk

achievement-18134_640

Voor tweeduizend euro(ex BTW), dus vierentwintighonderd euro(incl. BTW) per persoon organiseert een zich universiteit noemende bedrijf , dat helemaal geen universiteit is, half september aanstaande een tweedaagse bijeenkomst. Het gaat om de Singularity Summit op 12 en 13 september in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Over het nogal eigenaardige bedrijf Singularity University, waarvan de dit jaar opgerichte Nederlandse tak de bijeenkomst organiseert, schreef ik eerder op 18 juli een artikel. Twee dagen lang vertellen achttien sprekers hoe zij op allerlei gebieden, variërend van nanotechnologie tot gezondheidzorg de toekomst zien. Een bijzonder duur congres voor het aanhoren van natte vingerwerk.  Met een capaciteit van 949 stoelen in de Wim Sonneveldzaal brengen de gezamenlijke toehoorders een bedrag van 1.898.000 euro(ex BTW)  op. Snel “verdiend” door snel volk. Deelnemers lijken vooral aangesproken te worden op het eventueel missen van de boot met hun tech-bedrijf.  Wat duur is moet wel goed zijn wordt vaak gedacht, maar is dat wel zo als er alleen toekomstmuziek voorgeschoteld wordt? Geldt hier ook niet de moderne tegeltjes-wijsheid: “Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”?

Lees meer

VPHuisartsen ontvankelijk in cassatiezaak om LSP bij Hoge Raad

Supreme_Court_of_the_Netherlands,_The_Hague_04

Uit doorgaans goed ingelichte bron vernam ik op 12 augustus dat de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen(VPHuisartsen) ontvankelijk is verklaard in de cassatiezaak om het Landelijks SchakelPunt(LSP) bij de Hoge Raad der Nederlanden. Door VPHuisartsen wordt de rechtmatigheid van het LSP bestreden. De wederpartij is de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), de verantwoordelijke voor het LSP. De rechtsgang via rechtbank en gerechtshof leverde geen resultaat op. Omdat naar het oordeel van VPHuisartsen door de rechters onvoldoende gewicht werd toegekend aan een aantal fundamentele zaken zijn de mogelijkheden verkend om in cassatie te gaan. Het gaat daarbij om onder andere de schending van het beroepsgeheim, de privacy, geen duidelijk toetsing aan Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens(EVRM). Voordat daadwerkelijk deze punten in een cassatieproces beoordeeld kunnen worden,  dienden een aantal hordes genomen te worden. De laatste daarvan was de ontvankelijkheidsverklaring door de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Hierna kan nu de inhoudelijke behandeling in de vorm van het presenteren van de standpunten van de beide procespartijen bij het hoogste rechtscollege van start gaan.

Lees meer

Geheime diensten V.S. bespioneren dataverkeer NGO’s al jaren

top secret stamp-143799_640

Een artikel, dat op 10 augustus 2016 op de website www.theintercept.com verscheen maakt aan de hand van documenten uit het Snowden-archief duidelijk dat Amerikaanse geheime diensten zeker vanaf 2003 het berichtenverkeer van non-gouvernementele organosaties(NGO’s) en instanties die de naleving van internationale verdragen in de gaten houden. Het gaat daarbij om berichten met medische-/gezondheidsinformatie. Men houdt zich op die manier bezig met wat in die branche Medical Intelligence(MEDINT) en Signals Intelligence(SIGINT) wordt genoemd. Het eerste gaat om het inwinnen van inlichtingen op medisch gebied. Bij het laatste gaat het om het opvangen en analyseren van alle vormen van elektronische communicatie.  Aan de hand van die berichten maken de National security Agency(NSA) en de Defense Intelligence Agency(DIA) inschattingen over de gevolgen van onder andere uitbraken van besmettelijke ziekten als SARS, ebola etc. op de veiligheidssituatie van landen waar dat speelt. Ook kijkt men naar de wijze waarop media ter plaatse omgaan met het nieuws, de politieke en economische impact van bijv. SARS op een staat als China  en op de mate van paraatheid van het leger van zo’n land als gevolg daarvan. De activiteiten die nu onthuld worden staan beschreven in berichten uit de SIDtoday. Dat is de interne nieuwsbrief van de belangrijkste afdeling van de NSA, het Signals Intelligence Directorate. In het artikel van de TheIntercept staan 263 van die berichten.

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens ondergraaft stelselmatig eigen gezag

police-1058422_640

Het is opvallend hoe de Autoriteit Persoonsgegevens(AP), voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) al enige tijd opereert bij geconstateerde overtredingen. Ondanks het feit, dat die hebben plaatsgevonden is steevast het beleid om bij het beloven van beterschap geen sancties op te leggen. Volstaan wordt met de waarschuwing, dat het na beloofde verbeteringen niet weer mag gebeuren. Deze halfslachtige houding voedt de gedachte, dat de AP een toezichthouder is die de bij wet verkregen tanden(per 1 januari  2016 nog aangescherpt) niet wil laten zien door geen sancties op te leggen. Daardoor ontstaat het beeld, dat de AP een verlengstuk is van de wetgever en uitsluitend de implementatie van wetten met zachte hand corrigeert en helpt uitvoeren. Ze wordt het verlengstuk van de politiek en geen krachtige, onafhankelijke, toezichthouder. Het speelt eigenlijk bij alle zaken die de AP onderzoekt, maar twee onderzoeken die van groot belang zijn voor de privacy van de burger, licht ik er voor u uit.

Lees meer

Singing the Spartamet ION e-bike blues

[fruitful_sep]

spartametion

Daar sta je dan bij de RijksDienst voor het Wegverkeer(RDW) voor één van de drie keuringsstraten voorzien van een inspectieput met je nieuwe Spartamet ION e-bike. Achter je een twintigtal auto’s, al dan niet gedeukt, met veelal Oost-Europese bestuurders die grinnikend toekijken terwijl ze op hun beurt voor een autokeuring wachten. Jawel, elke nieuwe elektrische Spartamet ION moet gekeurd worden door de RDW. Gezegend met wat artrotische gewrichten besloot schrijver dezes een elektrische fiets aan te schaffen, waarbij hij de mogelijkheid wilde niet te hoeven trappen. Het voordeel van een dergelijke fiets is ook dat je hem op de fietsdrager achter op de auto kan blijven meenemen. Zo’n fiets bestaat, maar aan de aanschaf blijken toch nogal wat administratieve haken en ogen te zitten.

Lees meer