CoronaCheck-app en de huisarts: geen gelukkig digitaal huwelijk

CoronaCheck-appOver de CoronaCheck-app, die de burger sinds 1 juli 2021 kan gebruiken, is de laatste dagen veel te doen in het nieuws. Deze app levert op  elektronische wijze een test-, vaccinatie of herstelbewijs in de vorm van een QR-code. De geldigheid van die QR-code kan iemand bij bezoek aan een locatie controleren met de CoronaCheck scanner, ook een app. Talloze mensen die gevaccineerd zijn blijken geen geldige QR-code op hun CoronaCheck-app te kunnen produceren. NPO Radio 1 besteedde daar op 9 augustus 2021 een item aan. Door het ministerie van VWS en diverse media is nogal eens met het vingertje gewezen richting huisartsen. Die zouden de corona-vaccinatiedata niet of te laat naar het RIVM gestuurd hebben. Niets bleek minder waar. Het blijkt telkens te berusten op slechte/trage/foute elektronische koppelingen tussen zorgsystemen en de database van het RIVM. Het één en ander kost huisartsen zeeën van tijd.

Gele boekje

Al voor de CoronaCheck-app beschikbaar kwam, vulden huisartsen de vaccinatiegegevens voor mensen die een internationaal bewijs ervan wilden hebben bij nogal wat mensen het zogenaamde gele boekje. Dat is het internationaal, ook door de World Health Organization(WHO) erkende bewijs van welke vaccinatie dan ook. Vrij kort na het beschikbaar komen van de CoronaCheck-app verkondigde het ministerie van VWS, met minister De Jonge voorop, luidkeels dat het boekje als vaccinatiebewijs ongeldig was. Hij bleek de bestaande regelingen niet te kennen. Het had te maken met Europese afspraken dat landen alleen een digitaal corona-vaccinatiecertificaat zouden accepteren. De stand van zaken is nu echter dat Duitsland, Oostenrijk en IJsland inmiddels wel de corona-vaccinatiestempels in het gele boekje WEL als vaccinatiebewijs accepteren, als vervanging van de app. Dit gedoe leverde veel uitlegwerk bij de huisartsen op.

Communicatiegedoe

Vlak voor de start van de CoronaCheck-app speelde het probleem dat er duizenden vaccinaties die huisartsen gaven niet bij het RIVM aankwamen. Men wees richting huisartsen, maar niets bleek minder waar. Huisartsen stuurden de data elektronisch meteen weg, maar ze kwamen niet aan bij het RIVM. Huisarts Bart Bruijn uit Streefkerk sprak op Nieuwsuur het vermoeden uit dat bij de softwareleveranciers van huisartsinformatiesystemen de oorzaak te vinden zou zijn. Dit bleek een eye-opener, ook voor het ministerie van VWS.

De oorzaak bleek te liggen in het kiezen van een bepaalde specificatie ter verifiëring van Burgerservicenummers van gevaccineerden zonder te realiseren dat zoiets in de praktijk weleens anders liep. Door snel ingrijpen reageren van VWS en softwareleveranciers wist men dit probleem snel aan te pakken. Ondertussen gaf het echter wel veel gedoe bij de huisartsen.

Kleinschalige instellingen

In het begin van de coronavaccinaties kregen inwoners van kleinschalige zorginstellingen, zoals gezinsvervangende tehuizen met voorrang hun prikken(Pfizer). Dat is gedaan niet “door” maar  “namens” de eigen huisartsen. Met mobiele teams, veelal via huisartsenposten vond dat plaats. Het was het gevolg van afspraken tussen het ministerie van VWS, het RIVM en de Landelijke Huisartsen Vereniging. De overdracht van die vaccinaties richting de huisartsen verliep onvolledig omdat de prikkers veelal alleen de tweede vaccinatiedatum meldden. Ja en als je dat dan door-meldt aan het RIVM dan krijgt de patiënt geen vaccinatiebewijs in zijn app omdat hij administratief gezien maar één vaccinatie kreeg.

Vertraagde verwerking bij RIVM

Van de huisartsenpraktijk van Bart Bruijn vernam ik dat die klachten kregen dat de vaccinatie-gegevens van 9 en 16 juli 2021 niet doorgegeven zouden zijn aan het RIVM. Die gegevens verstuurde de praktijk wel maar het bleek na meerdere dagen dit probleem het gevolg was van een vertraagde verwerking van de data door het RIVM. In de tussentijd wel boze patiënten die hun CoronaCheck-app niet met de verlossende QR-code gevuld kregen.

Digitaal is weerbarstiger dan men denkt

Wat laat het bovenstaande zien? Dat is dat het digitaal koppelen van systemen en het verzenden/ontvangen van data weerbarstiger is dan men denkt. Letterlijk overal waar het mis kan gaan, gaat het ook mis. Uiteindelijk komt er altijd wel een oplossing maar in de tussentijd verschaft het veel onnodig werk en boze mensen, die niet begrijpen dat ze geen QR-code kunnen genereren in hun CoronaCheck-app. Onnodig gedoe dus.

W.J. Jongejan, 12 augustus 2021

Afbeelding van Mohamed Hassan via Pixabay

Met dank aan Hannelore Bruijn-Liet.