Hoe een huisarts in Nieuwsuur bijdroeg aan het ophelderen van vaccinatie-registratieprobleem

vaccinatie-registratieprobleemDe laatste weken speelde het probleem dat veel coronavaccinaties bij huisartsen niet in de RIVM-database terecht kwamen. Prompt wees men richting huisartsen die dat wel niet goed doorgegeven zouden hebben. De actualiteitenrubriek Nieuwsuur besteedde daar op donderdag 24 juni 2021 aandacht aan. Huisarts Bart Bruijn uit Streefkerk kwam daar aan het woord. Hij liet op niet mis te verstane wijze weten dat hij alles wel volgens de regels doorgestuurd had. Maar net als de verslaggever niet begreep waarom het dan niet aankwam bij het RIVM. Hij liet ook duidelijk weten: “Het probleem ligt niet bij ons!”. Daags na de uitzending belde iemand van het ministerie van VWS die zich bezig hield met de Corona Check app via de registratie bij het RIVM. Het had hen de ogen geopend dat het niet kwam door degenen die registreerden, maar dat de oorzaak elders moest liggen.

ICT-leverancier

Bart Bruijn suggereerde maar eens contact op te nemen met de softwareleveranciers van de huisartsen, de makers van de huisartsinformatiesystemen(HIS-sen). Dat is kennelijk gelijk gebeurd. Want op maandagochtend 28 juni zag zijn keihard meewerkende echtgenote dat de HIS-leverancier het hele weekend bezig was geweest. Beiden zagen die ochtend bij het opstarten van hun HIS dat er een onaangekondigde update gedownload en geïnstalleerd werd. Bij hen gebeurt zoiets van afstand. De HIS-leverancier verzorgt dat. Ook belde iemand van die firma even later dat er een fout zat in hun HIS omdat ze de zaak niet op tijd geüpdatet hadden. Dat was een nogal vreemde voorstelling van zaken omdat, zoals zojuist verteld, de updates automatisch door de leverancier gestuurd op gang komen.

ICT-leveranciers

In de loop van maandag 28 jun nam de persoon van het ministerie van VWS die eerder belde weer telefonisch contact op. Die vertelde dat het ging om een bug die ook in andere HIS-sen zat. Hij meldde ook dat na aandringen van het ministerie bij de HIS-leveranciers overal de bug hersteld was. En dat meteen erna honderdduizenden registraties tegelijk aankwamen bij het RIVM. Hij bedankte Bart Bruijn dan ook voor zijn bijdrage aan het oplossen van dit probleem.

Vaccinatie-registratieprobleem

Als het probleem bij meerdere dan wel alle HIS-sen speelde, kan het haast niet een incidentele programmeerfout geweest zijn. Het lijkt er meer op dat er bij het opmaken van de specificaties waaraan de programmatuur moest voldoen mogelijk iets mis ging. Daar zouden meerdere HIS-leveranciers dezelfde fout kunnen maken. Het verhaal is suggestief voor dit laatste.

Digitale communicatiesores

Dit nu opgehelderde probleem laat weer eens zien dat digitale zorgcommunicatie best wel een weerbarstige materie is. Het lijkt allemaal te doen maar problemen doemen vaak op volkomen onverwachte plekken . Die problemen moet men soms via de lange band oplossen, zoals biljarters zullen zeggen.

W.J. Jongejan, 30 juni 2021

Met dank aan Hannelore Bruijn-Liet voor haar medewerking