En opeens kon de openbare apotheker niet bij het LSP

pharmacy-728171_640

Begin april liet het CIBG(Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie(KNMP) weten dat het onder haar vallende UZI-register nieuwe UZI-passen ging uitgeven. Het ging op passen waarop de rolcode “openbare apotheker” geïmplementeerd is. Voor het hanteren van deze passen bij het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) zijn softwarematige aanpassingen nodig van het LSP en van de Apotheek Informatie Systemen(AIS-sen). Dat was nog niet gebeurd, waardoor de openbare apothekers die deze nieuwe passen kregen geen gebruik kunnen maken van het LSP bij het maken van medicatieoverzichten. Pas na aanpassing van die software is gebruik van het LSP door openbare apothekers weer mogelijk. Ondanks de toezegging van een impact-analyse door de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), die het LSP beheert, blijken er nu toch problemen op de werkvloer te bestaan. Op de website van EZDA, voluit: Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam, is dit te lezen. Op de website van het CIBG, het UZI-register, de KNMP en VZVZ zult u er vergeefs naar zoeken. Men beschouwt het blijkbaar als vuile was die je niet buiten hangt.

Rolcode

Het de Unieke Zorgverlener Identificatie(UZI)-pas kent aan de gebruiker een rolcode toe. Zorgaanbieders, indicatieorganen en hun medewerkers vervullen verschillende rollen in het zorgproces. Daarom zijn er ook verschillende soorten UZI-passen en toepassingsmogelijkheden. De rolcode op de UZI-pas is leidend voor de autorisatie in de LSP-keten. Het bepaalt of en tot welke gegevens een gebruiker toegang heeft.

 Erkenning

Op 4 januari 2016 werd de titel “openbare apotheker” een officieel erkend door publicatie van een besluit van de minister van VWS in de Staatscourant. Tot nu toe mocht iedere apotheker zich openbaar apotheker noemen. Voor openbare apothekers geldt dat ze hun universitaire opleiding farmacie hebben vervolgd met een tweejarige specialisatie, in combinatie met het werken in de praktijk. Dit leidt bij goed gevolg tot een registratie in het specialistenregister openbare farmacie. Door deze erkenning ontstond de noodzaak de rolcodes aan te passen op de UZI-passen.

Fout

Zoals eerder genoemd zou door VZVZ een impact-analyse uitgevoerd worden. Of men heeft die niet uitgevoerd òf men heeft niet goed opgelet òf de communicatie tussen VZVZ en het UZI-register is niet goed verlopen, want na toesturen van de nieuwe passen met de rolcode “openbare apotheker” bleek geen toegang tot het LSP meer mogelijk. De oude passen gebruiken kan niet, want de gebruiksrechten ervan trekt het UZI-register in na uitgave van nieuwe passen. VZVZ heeft meteen het CIBG ingeseind geen nieuwe passen meer te maken met de gewraakte rolcode zolang de software van het LSP en de apotheeksystemen nog niet aangepast is.

Pretenties

VZVZ pretendeert dat het LSP het elektronische zorgcommunicatiekanaal van de zorg gaat worden. Het blijkt nu dat door een samenloop van voorzienbare omstandigheden en onbenullige communicatieproblemen tussen partijen die betrokken zijn bij het LSP opeens de communicatie voor een groep zorgaanbieders via het LSP onmogelijk is. Het LSP is door zijn grootschaligheid een enorme keten, waarin opeens de zwakste schakel het hele raderwerk tot stilstand kan brengen. Het grote probleem van het LSP is de schaal waarop men opereert, namelijk landelijk.

Schaal en haalbaarheid blijken nog wel eens omgekeerd evenredig te zijn.

W.J. Jongejan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.