Geen vergelijking mogelijk op PGO-review-website

GeenDe Patiëntenfederatie Nederland(PN) heeft al enige tijd een website met de naam Digitale Zorggids. De PN kondigde aan dat vanaf mei 2022 op deze website reviews over Persoonlijke GezondheidsOmgevingen(PGO’s) zouden gaan verschijnen. Een PGO is een app of een web-programma waarin patiënten hun zorgdata kunnen opslaan en beheren. Patiënten zouden dan hun beoordeling in de Digitale Zorggids kwijt kunnen. Het loopt al lange tijd niet goed met de PGO’s. Ik schreef er al heel vaak over op deze website. Bij de reviews op de Digitale Zorggids is ook duidelijk te zien dat het niet goed gaat met de PGO’s. Van de 14 PGO’s die daar vermeld staan, heeft er slechts één acht reviews. Dat is Medxpert. De andere 13 hebben nul reviews(A,B,C,D, E,F,G) De oudste van de acht reviews dateert van 3 november, de recentste is heden(30 november) van 8 november. Er vallen gewoon geen PGO’s te vergelijken nu.

Werkwijze bij review

Gebruikers van een PGO worden door de PGO-leverancier verzocht om een ervaring achter te laten op digitalezorggids.nl. Dit betekent dat alle ervaringen met PGO’s op deze website zijn geschreven door mensen die een account hebben bij de betreffende PGO. Deze werkwijze heeft men waarschijnlijk gekozen om te voorkomen dat grappenmakers of critici fake-reviews gaan insturen. Gebruikers vullen een formulier in om hun ervaring te delen. Dit formulier bevat een aantal gesloten vragen, waarop de PGO-gebruiker een cijfer geeft voor verschillende onderdelen van de PGO.  Dat zijn: Geeft overzicht, Aantrekkelijk, Makkelijk te gebruiken en Aanbevolen door anderen. Daarnaast bevat het formulier een paar open vragen, waarmee de PGO-gebruiker meer kan vertellen over de ervaring met de PGO. De volgorde van de getoonde PGO’s wordt bepaald door het aantal waarderingen en het gemiddelde cijfer.

Selectie mogelijk

In principe bestaat de mogelijkheid van selectie van de reviewers.

Dat kan omdat zoals beschreven de producent van een PGO aan de gebruikers vraagt om een review te geven op de Digitale Zorggids. Als de producent weet heeft van al dan niet grote problemen van een afnemer van een PGO kan deze in theorie besluiten die gebruiker niet de vraag te stellen om een review te geven.

Vermelde PGO’s  

Op de review-webpagina staan slechts 14 PGO’s vermeld. Dat terwijl er op de MedMij-website twintig PGO’s blijken te bestaan met een MedMij-Label. MedMij is de organisatie die regels heeft gemaakt om veilig zorgdata te kunnen uitwisselen tussen zorgsystemen en PGO’s. Zoals hierboven gemeld staat op de website Digitale Zorggids op de PGO-review pagina slecht een uiterst beperkt aantal reviews over Medxpert. De andere PGO’s, met nul reviews, zijn: Drimpy, Gezondheidsmeter, Vitaalbank, Ivido, PatientKnowsBest, Mijn PGO, Quli, Selfcare, Uw Zorgonline, Zodos, Medsafe, CGM Life en Zorgdoc.

Testimonium paupertatis

Bedoeld als middel om de PGO’s via de zijlijn ermee te promoten heeft het initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland met de PGO-review website nu juist een averechts effect. Het laat nu onverbloemd zien hoe weinig reviews er in totaal zijn en hoe dus geen enkele vergelijking mogelijk is. Het is daarmee een bewijs van armoede.

Dat het met de PGO’s helemaal niet goed gaat blijkt uit de officiële gebruikscijfers van medio 2022. Toen werd duidelijk dat er in heel Nederland slechts 16.200 gebruikers waren van een PGO. In september 2002 stuurden de gezamenlijke PGO-leveranciers een brandbrief naar de Tweede Kamer waarin zij hun gal spuwden over de trage voortgang rond de PGO’s. Ze stelden dat inmiddels al 400 miljoen euro verdampt is door alle vertragingen.

Laat dat bedrag even tot u doordringen en bedenk dan wat er allemaal mee gedaan had kunnen worden in de zorg.

W.J. Jongejan, 30 november 2022

Afbeelding van Peggy und Marco Lachmann-Anke via Pixabay