Hoger beroep in rechtszaak VPHuisartsen versus VZVZ over LSP op 11 december 2015

justice-40668_640

 

Het hoger beroep dat de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen(VPHuisartsen) aantekende tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland in de zaak tegen de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) zal op vrijdag 11 december 2015 om 09.30u plaatsvinden. Dit vernam ik uit doorgaans goed ingelichte bron. Op die dag zullen in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, de advocaten van beide partijen hun pleitnota’s uitspreken en zo de degens kruisen over de rechtmatigheid van het elektronische berichtenverkeer met gebruikmaking van het Landelijk SchakelPunt(LSP) dat door VZVZ beheerd wordt. Op 23 juni 2014 deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak en stelde VZVZ in het gelijk. Het was echter een Pyrrhusoverwinning te noemen. Ik verwoordde dat op 4 augustus 2014 op de website www.huisartsvandaag.nl. De Rechtbank omschreef de positie van VZVZ als de facto een monopolie en stelde dat bij elke uitbreiding van het berichtenverkeer boven het huidige (huisarts-huisartsenpost-apotheek) VZVZ opnieuw voor die uitbreiding een aanvullende opt-in- toestemming moet vragen aan de burgers. In het vonnis waren mijns inziens toen voldoende aanknopingspunten te vinden om een hoger beroep in te stellen, hetgeen ook geschiedde.

ZN lijkt hoger beroep af te wachten

Het LSP van VZVZ draait volledig op de 25 miljoen euro per jaar die Zorgverzekeraars Nederland(ZN) voor drie jaar(2013 t/m 2016) vastlegde in een convenant. Hoewel ZN samen met andere partijen die VZVZ dragen, commitment voor de komende tijd heeft uitgesproken t.a.v. het voortzetten van het LSP in een intentieverklaring d.d. 26 november 2014, heeft ZN geen definitieve financiële toezegging in het openbaar gedaan. Recent, op 4 oktober 2015, publiceerde ik daar ook een bijdrage over. Het lijkt er dus op dat ZN liever het hoger beroep afwacht alvorens weer miljoenen in een project te stoppen dat niet echt wil vlotten. Ook politiek is er nog steeds een probleem omdat het wetsontwerp 33509 dat het wettelijk fundament onder het LSP zou moeten vormen  in de Eerste Kamer(EK)stagneert . Momenteel wacht de EK al maanden op een antwoord van de minister van VWS op vragen over de toename van de regeldruk voor zorgaanbieders door het steeds ingewikkelder wordende toestemmingsprincipe. De minister zit in een zeer lastig parket. Niet antwoorden kan niet, omdat ze daarmee de EK minacht, die vervolgens volledig kan gaan dwarsliggen. Wel antwoorden en zeggen dat de toename van de regeldruk wel meevalt kan ook niet, omdat kamerbreed in de EK de evidente toename van de regeldruk als zeer problematisch wordt ervaren. Wel antwoorden en bevestigen dat de regeldruk fors toeneemt kan ook niet, omdat de EK dan ook dwars gaat liggen. De minister zegt de laatste tijd vaak zich in te zetten voor afname van de regeldruk bij de zorgaanbieders.

Hoezo kansloos?

Bij herhaling hebben voorstanders van het LSP middels uitspraken en tweets rond de rechtszaak in eerste aanleg van VPHuisartsen versus VZVZ en de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland laten weten dat VPHuisartsen met een kansloze zaak bezig was. De dag van het publiceren van het Whitebox-initiatief was er evenzo een storm van tweets die aangaven hoe kansloos het wel is en hoeveel beter het LSP is. Inhoudelijk is er mijns inziens veel af te dingen op de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. De beschreven reacties en het uitblijven van een publiekelijk bekendgemaakte langdurige financiering van het LSP door ZN sterken mij daarin.

Adres

Voor de liefhebbers van het bijwonen van de hoger beroepszitting vermeld ik hierbij het adres: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem. Paleis van Jusititie, Walburgstraat 2-4, 6811CD te Arnhem.

W.J. Jongejan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.