Zorginstituut Nederland adviseert PGO de zorgverzekeringswet in te fietsen

ZorginstituutVreemde capriolen worden uitgehaald om de Persoonlijke Gezondheids Omgevingen(PGO’s) een vergoedingsbasis te geven. PGO’s zijn PGO’s zijn apps of programma’s op smartphone of tablet waarin patiënten hun zorgdata kunnen opslaan. Als tijdelijke oplossing betaalt het ministerie van VWS nu elke PGO-leverancier eenmalig € 7,50 als een patiënt een PGO naar keuze gebruikt voor de opslag van zorgdata. Omdat VWS wel doorheeft dat een dergelijke regeling geen lang leven kan hebben, vroeg het ministerie advies aan het Zorginstituut Nederland(ZiN). Dat constateerde dat PGO’s niet passen binnen vergoedingen en verstrekkingen krachtens de Zorgverzekeringswet(Zvw). En droeg vervolgens twee wegen aan. De eerste weg was: het aanpassen van de Zvw waardoor het wel zou mogen. Als tweede weg ziet het ZiN het zoeken naar een alternatieve manier van financiering, al dan niet met publieke middelen. En daar wil VWS nu juist vanaf.

Redenatie Zorginstituut Nederland

Het heeft er dus alle schijn van dat VWS de huidige regeling gaat laten vervallen en men af zal gaan koersen op het wijzigen van de Zorgverzekeringswet. Het ZiN redeneert in haar Notitie volgens vijf lijnen als het gaat of bekostiging van PGO’s binnen de ZvW valt. 1) Kan de basis PGO gezien worden als geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden? 2) Als hulpmiddelenzorg? 3) Als onderdeel van goede zorg? 4) Als dienst? 5) Als een Algemene dienst ten behoeve van verzekerde zorg? 1) en 5) vallen af volgens het ZiN. Voor optie 3 moet VWS niet terecht bij het ZiN maar ziet het ZiN dat zulks een verantwoordelijkheid is van de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa). Voor optie 2 en 4 ziet het ZiN wel mogelijkheden om daar de ZvW voor aan te passen. Dus het PGO gaan betalen als een hulpmiddel of als een dienst(zoals verpleging, verzorging, verblijf en vervoer.).

Verschuiving richting zorgverzekeraars

Aangezien weer een beoordeling -maar nu door de NZa- mij weinig waarschijnlijk lijkt, ziet het er naar uit dat VWS zal gaan kiezen voor wijziging van de Zvw. Door opname van de bekostiging van PGO’s in de Zvw zal het betalen voor de PGO’s verschuiven richting zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zullen daar niet gelukkig mee zijn, omdat de minister ze met de gewijzigde Zvw iets kan opleggen wat zij op dit moment bewust niet zelf willen betalen. Door het wijzigen van de Zvw zal de bekostiging van de PGO’s ook binnen het Budgettair Kader Zorg gaan vallen. Immers alle uitgaven krachtens de Zvw en de Wet langdurige zorg vallen onder het BKZ. In wezen is het BKZ al jaren lang de “begroting” van de zorguitgaven. Het vormt een macrobudget dat VWS nauwlettend bewaakt.

Verdringing binnen Budgettair Kader Zorg

Omdat het BKZ een vastgesteld bedrag is, zal elke nieuwe activiteit die wat kost in het kader van de Zvw of Wlz zorgen van verdringing van uitgaven aan andere activiteiten. In een BKZ dat continu onder druk staat zal dat sowieso onrust geven bij partijen die geacht worden wat in te leveren binnen het BKZ. Aangezien een PGO als het gebruikt in eerste instantie voor communicatie met de eerste lijn bedoeld is zal de huisartsfinanciering mogelijk als eerste daar de gevolgen van merken.

Hoofdpijndossier

Al vele malen heb ik beschreven hoe de PGO’s al lange tijd een hoofdpijndossier vormen. Een hoofdpijn die steeds erger wordt. Even zoeken op www.zorgictzorgen.nl op “PGO” toont de artikelen.  De vertraagde landelijke realisatie van het gebruik van PGO’s is één van de zaken. De bekostiging is al net zo lang een moeizame zaak. Ik vermoed dat een eventuele aanpassing van de Zvw op nogal wat verzet van de zorgverzekeraars zal stuiten, maar dat VWS uiteindelijk door zal willen zetten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

W.J. Jongejan, 17 mei 2022

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay