Vertraging PGO-uitrol tot minimaal eind 2022 verkocht als unieke proef

vertragingMet enige regelmaat verschijnt positief bedoelde informatie over de Persoonlijke Gezondheids Omgevingen(PGO’s). Dat zijn websites of apps waarin de patiënt zorgdata, afkomstig van zorgverleners kan verzamelen. De PGO’s zouden eigenlijk volgens de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg op 1 juli 2020 al landelijk uitgerold dienen te zijn. Vertraging op vertraging doet zich echter voor bij dit top-down vanuit VWS gestuurde proces. Het is vermakelijk, maar eigenlijk tegelijk diep triest, te zien hoe allerlei organisaties en media de moed er in proberen te houden. Zo ook het bericht op de website ICT&Health dat ik las over een proef met slechts twee PGO’s die uitgebreid werd met zorgdata afkomstig uit een ziekenhuis. Het gaat om een uniek genoemde proef die in december 2021 gestart is. Naar nu blijkt loopt die proef door tot november 2022. Deze vindt plaats onder auspiciën van het Regionaal Zorg Communicatie Centrum(RZCC).

Zeer beperkte proef(1)

Voor een goed begrip van de materie moet je weten dat er thans 19 PGO’s bestaan die het MedMij-label  dragen. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders via een PGO. Op de website www.PGO.nl kan men gedetailleerde informatie krijgen over PGO’s. Daar staan er 13 vermeld. Ze kunnen niet allemaal hetzelfde, met name ten aanzien van het type zorgverlener waarvan zorgdata afkomstig zijn. De proef van het RZCC vindt plaats in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven. In december 2021 vermeldt men nog drie PGO’s waarmee men werkt: Quli, Ivido en Selfcare. Maar in het bericht van 18 mei 2022 zijn het er nog twee. Selfcare zal wel afgevallen zijn omdat die volgens de website PGO.nl geen communicatie met ziekenhuizen aan kan.

Zeer beperkte proef(2)

De proef in Achtse Barrier gaat om het uitwisselen van zorgdata van twee groepspraktijken van huisartsen, een laboratorium(Diagnostiek voor U), enkele GGZ-instellingen van GGZ Eindhoven. En  dus nu volgens het bericht van het RZCC d.d. 18 mei 2022 ook met een ziekenhuis. Er doen slechts 137 patiënten aan mee, die ongetwijfeld per persoon slechts over één PGO beschikken. Dus krap 70 personen per PGO. De proef die in december 2021 startte had een beoogde duur van drie maanden, maar loopt nu volgens het RZCC zeker tot november 2022. Eén van de tussentijdse conclusie was dat de standaarden van het MedMij-stelsel de PGO’s nog enigszins beperkten. Men ervaart de MedMIj standaarden blijkbaar als knellend. Die standaarden zijn echter juist vrij strikt opgesteld vanwege de veiligheid en de privacy bij  zorgdata-communicatieverkeer.

Onrijpe producten

Op deze website refereerde ik al eerder aan een veldtest die men met PGO’s doet. Dat betrof een proef in Groningen. Al dat getest geeft aan dat het bij PGO’s om niet voldoende uitgekristalliseerde, onrijpe producten gaat. Dat is ook beslist niet vreemd. Het hele PGO-gebeuren is een door het ministerie van VWS geregisseerd, top-down opgelegd project. ZorgICT-leveranciers maakten PGO’s die naar nu blijkt niet naadloos en probleemloos te implementeren zijn. De proef die het RZCC nu in Eindhoven loopt met zijn beperkte draagwijdte van twee PGO’s zal voor de volle breedte van beschikbare PGO’s weinig zoden aan de dijk zetten.

Alle positief bedoelde berichtgeving over veldproeven komen over als een sneue poging om met PR-taal de enorme vertraging van de introductie van de PGO’s te verhullen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

W.J. Jongejan, 23 mei 2022

Afbeelding van Neo Tam via Pixabay